NASTA Pihlaja 2019 - Kouluttajakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 20.9.2019 - 22.9.2019
Aika 9:00 - 15:00
Kesto 3
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Paikkakunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika 23.5.2019 9:00 - 31.7.2019 15:00
MPK kurssinumero 1100 19 13689


Tavoite

Kurssi antaa perusvalmiudet toimia kouluttajana tai apukouluttajana Naisten Val-miusliiton ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla. Kurssin jälkeen jokai-nen osallistuja tuntee kouluttamisen periaatteet ja kouluttajan tehtävät, sekä vas-tuut. Lisäksi kurssin jälkeen kurssilainen tuntee koulutuksen suunnittelun vai-heet, sekä kykenee esiintymään ja toimimaan apukouluttajana tai kouluttajana.

Kenelle kurssi soveltuu

Soveltuu kaikille ja kaikenikäisille. Ikäraja osallistujille on 15 vuotta, alle 18-vuotiailla tulee olla vanhempien lupa.

Suositeltavat esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituk-sia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin ai-heesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulu-tus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle ai-kaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumi-sen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssin pääpaino on koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kurssilla tutustutaan kouluttamisen perusteisiin ja erilaisiin koulutustapoihin, sekä MPK:n koulutusjärjestelmään. Lisäksi kurssilla harjoitellaan esiintymistä erilaisten harjoitteiden avulla, sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Kurssin päätteeksi jokainen kurssilainen toteuttaa kurssin aikana suunnitellun rastikoulutuksen, joka arvioidaan kurssin näyttökokeena.

Hinta

75,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Santahamina
00860 Helsinki

Kieli

suomi

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Tiia Impivaara, puh. 044 051 0939, sp. kouluttajakoulutus.pihlaja@gmail.com
Kurssin varajohtaja Lea Laukkanen, puh. 041 5015270, kouluttajakoulutus.pihlaja@gmail.com

Kurssin hallinto:
Juha Suvisaari, juha.suvisaari@mpk.fi