Opiskelijan ryhmäytymis- ja turvallisuuskurssi Lyseo

Loading Loading...

Ajankohta 22.8.2019 - 23.8.2019
Aika 13:00 - 11:00
Kesto 2
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Paikkakunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautumisaika 4.6.2019 16:04 - 22.8.2019 13:00
MPK kurssinumero 2400 19 13037


Tavoite

Selvittää Lyseonlukiolaisille kokonaismaanpuolustusta ja puolustusvoimien toimintaa, pv:n tarjoamia siviili- ja sotilasammatteja sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa siten, että näille jää kokonaiskuva puolustusvoimien ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toiminnasta.
Kurssin suorittaneelle lukiolaiselle muodostuu selkeä kuva Suomen puolustusvoimista ja erityisesti ilmavoimien osuus siinä.
Lisäksi lukiolaiset saavat tuntuman maastotoimintaan ja majoittumiseen puolijoukkueteltoissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Lyseon Lukion kurssin valinneet oppilaat

Sisältö

Torstai
- klo 13.00 saapuminen Tikkakoskelle Ilmasotakoululle
- varustautuminen
- alkupuhuttelu ja MPK:n toiminnan esittely
pv:n siviiliammattien esittely
- siirtyminen maastoon
- lounas maastossa
- toiminta maastossa, puolijoukkuetelttojen pystyttäminen
- iltapala, tehtävärasteja, majoittuminen/varusmiehet ja kadetit

Perjantai
- klo 07.00 herätys ja aamupala
- majoitteiden purku, huolto ja siirtyminen kasarmialaueelle
- pv:n sotilasammattien esittely
- varusteiden luovutus
- kurssin päätös
- klo 11.00 alkaen siirtyminen Lyseolle ruokailuun

Koulutuspaikka

Tikkakoski
Luonetjärventie 135
41160 Tikkakoski

Kieli

Suomi

Kysy lisätietoja

Kurssijohtaja Antero Hietamäki
040 341 4800
antero.hietamaki@jao.fi

MPK Tikkakosken koulutuspaikka
Koulutuspäällikkö Veikko Valli
0400 546766
veikko.valli@mpk.fi