Jordbrukets beredskap inför störningssituationer

Loading Loading...

Ajankohta 25.11.2020
Aika 9.30 - 15.00
Kesto 1
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 1.9.2020 8.00 - 23.11.2020 23.59


Tavoite

Målsättningen är att bekantgöra deltagarna med
• Beredskap i allmänhet och livsmedelsförsörjningen som en del av försörjningssäkerheten
• Olika hot som riktas mot gårdar och beredskap på gårdsnivå
• Regional och lokal beredskapsplanering som görs av sådana aktörer som står jordbruk och gårdar nära

Kenelle kurssi soveltuu

Kursen är avsedd för jordbrukare samt sådana tjänstemän som hanterar frågor i anslutning till jordbruk

Esitiedot

Kursen är gratis för deltagarna och deltagande berättigar till avbytarhjälp.

Sisältö

Program

9.30-9.35 Välkomna och info om praktiska frågor
(Maria Swanljung, Utvecklingschef, NTM-centralen i
Österbotten)
9.35-9.45 Introduktion till dagens ämne och presentation av MPK
(Utbildningschef Kari Rönnqvist MPK)
9.45-10.30 Beredskapen i samhället och jordbrukets betydelse för
försörjningsberedskapen (Sekreterare för primärproduktions-
poolen Markus Lassheikki, Försörjningsberedskaps-
organisationen)
10.30-10.45 Reservering av arbetskraft för kristid (VAP) (Utvecklingschef
Maria Swanljung, NTM-centralen i Österbotten)
10.45-11.30 Lunchpaus
11.45-12.45 Jordbrukens beredskap inför brand och extrema
väderfenomen, jordbrukens räddningsplaner (Stationsmästare
Malin Åminne, Mellersta Österbottens och
Jakobstadsområdets räddningsverk)
12.30-13.15 El- och vattentillgång och följderna av störningar i
distributionen (Tony Eklund, Nykarleby Kraftverk Ab)
13.15-13.30 Kaffepaus
13.30-14.00 Beredskapsplanering inom livsmedelsindustrin samt krav på
leverantörerna (Laura Ehlers, Kvalitetsansvarig för området
Svin, Snellman Ab)
14.00-14.30 Övriga säkerhetsfrågor på gården (Polisen)
14.30-14.40 Checklistor för beredskapsplaneringen på gården (Direktör
Meira-Pia Lohiluoma, ProAgria Österbottens Svenska
Lantbrukssällskap)
14.40-15.00 Diskussion och respons (Utbildningschef Kari Rönnqvist MPK)

Hemuppgift: Uppgör/Uppdatera en räddningsplan för din gård

Hinta

Kursen är gratis

Koulutuspaikka

Virtuellt på plattformen Teams
Länk till Teams skickas ut till alla anmälda efter att anmälninsgstiden gått ut

Yhteystiedot

Maria Swanljung t. 0295 028 633, maria.swanljung@ntm-centralen.fi

Distriktsbyrån t. 0400 395 909, pohjanmaa@mpk.fi

Kursanmälning klicka här!