PikkuNASTA Pihlajanmarja 2020: Etsintäkurssi

Loading Loading...

Ajankohta 16.10.2020 - 18.10.2020
Aika 17.00 - 15.00
Kesto 3 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika 17.8.2020 9.00 - 30.9.2020 23.59


Tavoite

Kurssilainen osaa toimia mukana etsinnässä ja kadonneen henkilön pelastustehtävässä eri maasto-olosuhteissa viranomaisten tukena osana Vapepan hälytystehtävää. Kurssilainen osaa hätäensiavun perusteet sekä perusmaastokartan lukutaidot.

Kurssilainen osaa tehdä yhteenvedon etsinnän, ensiavun ja suunnistuksen perusteista ja osaa niiden keskeisimmät toiminnot ja osaa toimia osana etsintäryhmää. Kurssi mahdollistaa liittymisen myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsintäryhmään, jonkun Vapepan jäsenjärjestön kautta.

Kenelle kurssi soveltuu

Ikäraja osallistujille on 18 vuotta, kurssi edellyttää hyvää peruskuntoa eri maastoissa liikkumiseen

Esitiedot

Covid-19 tilanteesta johtuen, majoitusta ei ole mahdollista järjestää yleisissä tiloissa turvallisesti, joten yöpyminen tapahtuu kotona.

Harjoitus toteutetaan huomioiden valtakunnallinen covid-19 viruspande-miatilanne. Harjoituksen kurssit toteutetaan soveltaen lähi- ja/tai etäopetuksena. Tarkempi kurssiohjelma julkaistaan ilmoittautumisen yhteydessä MPK:n kurssikalenterissa.

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmius-harjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on pääosin luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssi on peruskurssi. Kurssin tavoitteena on antaa tietoa siitä, miten viranomaiset toimivat yhteistyössä Vapepan kanssa etsintätilanteissa, sekä lisätä osallistujien tietoja eri maastoetsinnän menetelmistä ja yleisimmistä ensiaputilanteista maastossa.

Kurssi soveltuu erityisesti henkilöille, jotka haluavat auttaa ihmistä ja pitävät luonnossa liikkumisesta. Kurssi mahdollistaa liittymisen Vapaaehtoiseen Pelastuspalveluun Vapepan jäsenjärjestön kautta. Kurssilta saa Vapepan pe-ruskurssista sekä etsintäkurssista Vapepan kurssitodistuksen sekä mahdolli-suus lunastaa SPR:n hätä-EA kortti erillistä korvausta vastaan.

Vapepan peruskurssi (3h)
• mikä Vapepa on ja miten se toimii viranomaisten apuna,
(Poliisiesiintyminen, PV esiintyminen, koiraesiintyminen)

Etsinnän perusteet (8h)
• toimintavelvoite
• maastoetsinnän perusteet
• lento- ja merietsintä / eri etsintämenetelmät
• etsinnän toimijat
• etsinnän johtaminen
• etsintämuodostelmat
• etsintäharjoitus, valoisaan aikaan sekä pimeällä
• etsintäharjoitus, koira apuna

Ensiapu
• hätäensiapu (elvytys, potilaan tutkiminen, verenvuodot, sokki) ja murtu-mat
• ensiapuharjoitus osana etsintää

Suunnistus- ja karttataidot
• jokamiehen oikeudet
• karttamerkit ja maastokartan käyttö, kompassin käyttö
• suunnistusharjoitus

Hinta

40,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Helsingin Pelastusliitto ry
Lääkärinkatu 3
00250 Helsinki

Yhteystiedot

KURSSINJOHTAJA:Sohvi Hautajoki, 045 178 1234 sohvi.hautajoki@gmail.com
KURSSIN VARAJOHTAJA: Milja Pensola, 044 077 7733
mpensola@welho.com
MPK: Markus Häyhtiö, markus.hayhtio@mpk.fi