Hämeen Ilves 2020 Sähkövoimajärjestelmät SVJK-1 peruskurssi

Loading Loading...

Ajankohta 18.9.2020 - 20.9.2020
Aika 17.00 - 16.00
Kesto 3
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 18.12.2019 9.57 - 21.8.2020 17.00


Tavoite

Koulutus antaa sähkövoimajärjestelmän käyttäjälle tiedolliset, taidolliset ja erityisesti asenteelliset valmiudet käyttää Puolustusvoimien sähkövoimajärjestelmiä turvallisesti.
Koulutus tuottaa lisenssejä. Kurssin perusteella on mahdollista myöntää käyttäjätason lisenssi alle ja yli 10 kVA sähkövoimakoneille, kenttäsähköverkoille sekä teholähteille ja akkuvaraajille.
Kurssilainen osaa soveltaa turvallisesti käytäntöön kenttäsähkötoiminnasta annettuja ohjeita.
Kurssilainen osaa enintään 10 kVA sähkövoimakoneen
- käytöstä annetut määräykset
- toimintakunnon tarkastaminen
- käyttöön liittyvät toimenpiteet
- kuljetukseen liittyvät toimenpiteet
Kurssilainen osaa yli 10 kVA sähkövoimakoneen
- käytöstä annetut määräykset
- toimintakunnon tarkastaminen
- käyttöön liittyvät toimenpiteet
- kuljetukseen liittyvät toimenpiteet
Kurssilainen osaa
- suunnitella, rakentaa, ottaa käyttöön ja käyttää Puolustusvoimien kenttäsähköverkkoja turvallisesti
- käytön jälkeiset toimenpiteet
- välttää kenttäsähköverkkoihin liittyvät vaarat
- kenttäsähköverkon aistinvaraiset tarkastustoimet.
Kurssilainen osaa käyttää koulutettuja teholähteitä ja akkuvaraajia.
Kurssilainen osaa toteuttaa johtoportaan sähkönsyötön. Kurssilainen tuntee
akustojen, invertterien, UPS:ien ja verkonvaihtotekniikan perusteet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille yli 18 -vuotiaille Suomen kansalaisille.
1. Paikallispataljoonan komentoryhmän reserviläiset ja vast.
2. Yksiköiden viestiryhmien reserviläiset
3. Sähkövoimakoneiden käyttäjät
4. Kenttäsähköverkkojen käyttäjät
5. Sähkövoimakoneiden ja kenttäsähköverkkojen käyttämisestä vastaavat johtajat

Sisältö

PVTOK YL 023 liitteineen, sähkötekniikan perusteet, sähkönmittaustekniikkka, maadoitusjärjestelmät, sovellettu sähköturvallisuus SFS 6002
PVTOK EL 12:001 mukaisesti enintään 10 kVA sähkövoimakoneiden turvallinen käyttäminen
PVTOK EL 12:002 mukaisesti yli 10 kVA sähkövoimakoneiden turvallinen käyttäminen
PVTOK EL 12:003 mukaisesti kenttäsähköverkkojen suunnitteleminen, turvallinen rakentaminen ja käyttäminen
PVTOK EL 12:004 mukaisesti teholähteet ja akkuvaraajat sekä akustot, invertterit, UPS:t, JOPO:n sähkönsyötöt ja verkonvaihtotekniikka

Hinta

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Mikko Laakkonen, 045 8685 647, mikko.laakkonen@iki.fi
Kurssin varajohtaja
Kalle Pesonen, 044 7353 730, kalle.pesonen@gmail.com

Valmiuspäällikkö
Sauli Mäentausta
040 848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi