Taktiikan kieli

Loading Loading...

Ajankohta 30.3.2020 - 13.12.2020
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 1
Kertausharjoituspäivät 1
Paikkakunta
Paikkakunta Helsinki (verkkotuettu itseopiskelu)
Ilmoittautumisaika 31.3.2020 8.00 - 1.12.2020 23.00


Tavoite

Tervetuloa oppimaan sotilaallisessa toiminnassa käytetyn taktiikan kielen perusteet!
Sotilasjohtaja suunnittelee toimintaansa ja tekee päätöksiään niin kutsutun tilannekuvan perusteella. Tilannekuvaa pidetään jatkuvasti yllä sekä ihmisten että erilaisten sensorien tuottamalla tiedolla.
Tilannekuvan on oltava mahdollisimman tarkka ja ajanmukainen. Siksi kaikkien tiedon tuottajien etulinjasta päämajaan asti on osattava yhteinen tapa kuvata tilannetta ja suunnitelmia.
Tällä kurssilla opit lukemaan ja piirtämään niitä merkkejä ja kuvioita, joilla sotilaallista toimintaa kuvataan kartoissa ja tietojärjestelmissä. Opit myös käskyissä ja kuvauksissa käytettyjä ilmaisuja, sanastoa ja lyhenteitä sekä suomeksi että englanniksi.

Kenelle kurssi soveltuu

Kielen harjoittelu vaatii paljon esimerkkejä ja toistoja sekä "kielioppisääntöjen" oppimista. Sisällön rakenteistaminen, digitaalinen oppimisympäristö, lyhyet videot, lukuisat vuorovaikutteiset tehtävät sekä pelillistäminen muodostavat kurssin pedagogisen kehikon. Sen puitteissa laaja reservimme, aktiiviset vapaaehtoiset sekä Puolustusvoimien henkilökunta voivat oppia yhteisen taktisen kielitaidon, "sotilasesperanton" entistä tehokkaammin ja tasalaatuisemmin.

Esitiedot

Mikäli haluat hyväksytystä kurssista itsellesi rinnasteisen kertausharjoituspäivän, ilmoittauduthan tämän kautta. Mikäli et, niin voit suorittaa kurssin suoraan PVMoodlessa.
Kurssi on maksuton.

Sisältö

” Sotilaallisen toiminnassa käytetään omaa vakioitua ja täsmällistä kieltä. Tämä kieli koostuu laajasta merkistöstä, toimintaa ja alueita esittävistä kuvioista sekä määrätystä sanastosta ja ilmaisuista. Oikean tilannekuvan ylläpitäminen ja toiminnan onnistuminen edellyttää, että kaikki osaavat käyttää tätä kansainvälisesti standardoitua kieltä. Suomalainen puolustusratkaisu nojaa vahvasti reserviin, jonka osaamistaso vaihtelee. Perinteisesti sotilaskielestä on opeteltu ulkoa oman toiminnan kannalta oleellisimmat osat. Kurssi on toteutettu MOOC-tyyppisesti lyhyillä mikroelokuvilla, Moodle-oppimisympäristössä ja sen pelillistämislaajennuksella, H5P-digiharjoituksilla (ml. puheentunnistus) sekä linkitetyillä lisämateriaaleilla. Kurssin tenteissä käytetään oikeaa kynää ja paperia ja osaaminen arvioidaan itse.

Hinta

Yhteystiedot

Kurssin hallinnointi erikoissuunnittelija Olli Parkkinen olli.parkkinen@mpk.fi.

Linkin kautta pääset kurssille