PikkuNASTA Pihlajanmarja 2020: Harjoituksen johto ja organisaatio

Loading Loading...

Ajankohta 16.10.2020 - 18.10.2020
Aika 8.00 - 18.00
Kesto 3 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika 17.8.2020 9.00 - 11.9.2020 23.59


Tavoite

Kurssilainen osaa soveltaa aiemmin oppimaansa ja syventää johtamisen tietoja ja taitoja harjoituksessa. Lisäksi kurssilainen osaa huomioida keskeiset turvallisuustekijät harjoituksen onnistumiseksi.

Kenelle kurssi soveltuu

Pihlajanmarja 2020 -harjoituksen organisaatiossa toimivat: harjoituksen johto, toimistojen päälliköt, toimistojen vastaavat, ensiapuhenkilöstö ja kaikki tukitehtävissä toimivat.

Esitiedot

Harjoitus toteutetaan huomioiden valtakunnallinen covid-19 viruspandemiatilanne. Harjoituksen kurssit toteutetaan soveltaen lähi- ja/tai etäope-tuksena. Tarkempi kurssiohjelma julkaistaan ilmoittautumisen yhteydessä MPK:n kurssikalenterissa.

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmius-harjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen peruskursseille ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Tämän kurssin osallistujilla pitää kuitenkin olla kokemusta aikaisemmista Naisten Valmiusliiton harjoituksista.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.

Maksuohjeet tulevat automaattiviestinä MPK:n järjestelmästä, mutta tämä kurssi on osallistujille maksuton.

Sisältö

Kurssilla toteutetaan harjoitus yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä vasta-taan oman tehtävänkuvaan liittyvien asioiden organisoinnista ja toteuttamisesta.

Hinta

Koulutuspaikka

Santahamina
Lääkärinkatu 3
00250 Helsinki

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja:
Katariina Siimeslehto, puh. 050 543 7439 iltaisin,
sp: katasiimeslehto@hotmail.com

Kurssin varajohtaja:
Sari Juslin puh. 040 563 2376,
sp: sarijusslin@gmail.com

MPK: Markus Häyhtiö
markus.hayhtio@mpk.fi