Ilmoittautuminen kalliosuojakoulutukseen

Loading Loading...

Ajankohta 3.7.2020 - 31.12.2020
Aika 0.00 - 23.39
Kesto
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Paikkakunta
Paikkakunta HELSINKI
Ilmoittautumisaika 3.7.2020 16.45 - 30.11.2020 23.59


Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kalliosuojiin erityishenkilöstöä, joka hallitsee suojan eri osa-alueiden toimintaan liittyvät perusteet ja kykenee toimimaan tarvittaessa suojan eri tehtävissä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi tekniset, muonitus-, ensiapu-, henkisen tuen, järjestyksenvalvontatehtävät.

Koulutetusta henkilöstöstä muodostetaan varattu väestönsuojeluorganisaation reservi, jota voidaan tilanteen vaatiessa käyttää dynaamisesti suojaamistehtävissä Helsingin eri kalliosuojissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutettavaksi voidaan hyväksyä Suomessa asuva henkilö, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta. Koulutukseen ei tule valita henkilöitä, joilla on Puolustusvoimissa sodanajan sijoitus tai henkilöitä, joilla siviilitehtävänsä vuoksi on poikkeusoloissa sijoitus ja varaus muuhun tehtävään.

Fyysisten ominaisuuksien osalta koulutettavaksi voidaan valita henkilöitä, jotka kykenevät suoriutumaan kalliosuojahenkilöltä vaadittavista tehtävistä ja liikkumaan esteellisissä ympäristöissä. MPK suorittaa koulutettavien valinnat.

Pelastuslaitos sijoittaa ja varaa koulutetut henkilöt tarpeiden mukaisesti Helsingin kaupungissa sijaitseviin kallioväestönsuojiin väestönsuojelun erityishenkilöstöksi

Esitiedot

Verkkokurssi, joka julkaistaan elokuussa 2020.
Opetusvideot
1) Intro kurssiin: https://vimeo.com/420661259/36de63b8de
2) Väestönsuojelu ja väestönsuojat: https://vimeo.com/390496891/73cde6d201
3) Väestönsuojelun perusteet: https://vimeo.com/393293488/ca05c542ad
4) Kalliosuojan käytön perusteet: https://vimeo.com/420660863/db83c09fa6
5) Ihminen suojautujana: https://vimeo.com/393293306/236ca5bafa

Sisältö

Koulutusrakenne
- Peruskurssi järjestetään kaikille avoimena Kalliosuojakoulutuksen perusteet - verkkokurssina. Kurssin työtila on avoinna jatkuvasti. HUOM AVATAAN ELOKUUSSA 2020 ja peruskurssille hyväksytyille lähetetään verkkokurssiin linkki
- Peruskurssin hyväksytysti suorittaneita oppilaita kutsutaan jatkokurssille.
- Jatkokurssi toteutetaan Helsingin pelastuslaitoksen osoittamissa tiloissa yhden viikonlopun mittaisina lähiopintoina syksyllä 2020. Jatkokurssiin voi sisältyä myös ennakkoon tehtäviä verkko-opintoja, jotka ovat peruskurssin laajennettuja taustamateriaaleja. Kurssiviikonlopun käytännön harjoitteet toteutetaan Helsingin pelastuslaitoksen osoittamassa kalliosuojassa.
- Jatkokurssin hyväksytysti suorittaneista oppilaista muodostaan väestösuojelumuodostelma, jolle Helsingin pelastuslaitos osoittaa poikkeusolojen kalliosuojan. Väestönsuojelumuodostelman on kyettävä toimimaan dynaamisesti myös muissa kalliosuojissa.
- Erikoiskurssilla väestönsuojelumuodostelma tutustuu Helsingin pelastuslaitoksen sille osoittamaan kalliosuojaan ja perehtyy sen erityispiirteisiin.
- Kouluttajakurssi koostuu MPK:n kouluttajakoulutus 1:stä (pedagogiikka) ja kalliosuojan jatkokurssista (ammatillinen osaaminen). Pelastuslaitos vastaa oman henkilökuntansa kouluttajapätevyyksistä.
- Johtamiskoulutukseen valittujen oppilaiden koulutuksessa hyödynnetään RUL:n johtamiskursseja. Johtajakoulutukseen valittavilla pitää olla suoritettuna jatkokurssi.

Hinta

Koulutuspaikka

HELPE
Lääkärinkatu 3
00250 HELSINKI

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Tuomas Hauvala, tuomas.hauvala@mpk.fi, 050 374 0000