HÄMEEN ILVES 2021 Harjoituksen johto ja perustamiskurssi

Loading Loading...

Ajankohta 24.9.2021 - 26.9.2021
Aika 9.00 - 15.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 3.11.2020 14.21 - 5.9.2021 23.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on opettaa ja harjaannuttaa reserviläisille ja muille vapaaehtoiostoimijoille
- harjoituksen valmistelutoimenpiteet
- harjoituksen perutamiseen liittyvät toiminnot
- harjoituksen aikaiset johtamistoimet
- harjoituksen purkamisen suunnittelu, valmistelu ja toteutus

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on avoin kaikille yli 18 -vuotiaille Suomen kansalaisille. Harjoituksen johtokurssin organisaatio luodaan erikseen ja tehtäviin voidaan sijoittaa myös asepalveluksen suorittamattomia henkilöitä. Tehtäviin ilmoittautuneet ja nimetyt kutsutaan valmistelutilaisuuksiin erikseen.

Esitiedot

Kurssi on sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.
Harjoituksen johtokurssin henkilöstön tehtävät:
- Kurssinjohtaja - vastaa kurssin ja harjoituksen perustamisen ja purkamisen suunnittelusta sekä kurssin koulutusohjelmasta
- Huoltopäällikkö - vastaa harjoituksen perustamisesta ja materiaalihallinnosta - Kuljetuspäällikkö - vastaa ajoneuvojen jakamisesta ja käytöstä
- Toimistopäällikkö - vastaa harjoituksen hallinnollisista asioista - Turvallisuuspäällikkö - vastaa harjoituksen palvelusturvallisuudesta - Tiedotuspäällikkö - vastaa harjoituksen ulkopuolisesta tiedottamisesta
- EA-henkilö - vastaa harjoituksen EA-toiminnasta ja osallistuu ensiapukoulutukseen
- Kurssivääpeli - vastaa harjoituksen majoitusjärjestelyistä ja vastaa harjoituksen johtokurssin muonituksesta
- Toimistohenkilöstö - vastaa kurssivahvuuksien ylläpidosta ja turvallisuuspäivystyksestä

Sisältö

Perjantai 24.9
- harjoitusvalmistelut
- tilojen, materiaalin ja ajoneuvojen vastaanottaminen ja tarkastaminen
- majoitusjärjestelyt
- kurssilaisten vastaanottaminen
- harjoitusjärjestelyt tehtävän mukaan
Lauantai 25.9
- harjoituksen tilannekuvan ylläpitäminen
- harjoituksen vahvuuskirjanpito
- koulutuksen yleisjärjestelyt
- harjoituksen purkusuunnitelman laatiminen
Sunnuntai 26.9
- harjoituksen purkamisen johtaminen
- tilojen ja alueiden siistimisen johtaminen
- materiaalipalautusten johtaminen

Hinta

Kurssista peritään osallistumismaksu tai 40 euron muonitusmaksu, mikäli peruutus tapahtuu ilman pätevää syytä alle 21 vrk ennen koulutuksen alkua.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Taisto Aurola
040 539 9340
taisto.aurola@gmail.com


Koulutuspäällikkö
Olli Virta
044 327 8935
olli.virta@mpk.fi