HÄMEEN ILVES 2021 PAIKP Esikuntakurssi

Loading Loading...

Ajankohta 24.9.2021 - 26.9.2021
Aika 17.00 - 16.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 23.11.2020 14.27 - 26.7.2021 23.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että kurssilainen osaa esikunnan operaatiokeskuksen tehtävät ja keskeiset työkalut, tuntee paikallispataljoonan kokoonpanon ja sen joukkojen käyttöperiaatteet sekä tuntee tyypillisiä paikallispataljoonan toimintaympäristöön liittyviä uhkatekijöitä. Lisäksi tavoitteena on, että kurssilainen tuntee olennaista lainsäädäntöä sekä paikallispataljoonan yhteistoiminnan periaatteet viranomaisten kanssa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu paikallispataljoonan tai sotilasalueen esikuntaan sijoitetuille tai mahdollisesti sijoitettaville reserviläisille.

Esitiedot

Kurssilaisia suositellaan osallistumaan MPK:n la 21.8.2021 Hattulassa järjestämään Esikuntatyöskentelyn perusteet ja kertaaminen- kurssiin. Esikuntatyöskentelyn perusteet ja kertaaminen-kurssilla keskitytään MATI 1 / JOHLA-peruskäyttöön esikuntatyöskentelyssä, lisäksi käsitellään esikuntatyöskentelyn perusteita. Perusteet-kurssilla annetaan myös ohjeistus etäjaksolle eli ennen 24.9. Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristössä (PVMoodle) suoritettavalle verkko-opiskelulle.

Sisältö

Kurssilla käsitellään esikunnan viesti- ja johtamisjärjestelmiä, tilannekuvan ylläpitämistä, paikallisjoukkojen toimintaan liittyviä tekijöitä sekä harjoitellaan käytännön johtamistilanteita.

Hinta

Kurssi on maksuton.

Kaikista kursseista peritään osallistumismaksu tai 40 euron muonitusmaksu, mikäli peruutus tapahtuu ilman pätevää syytä alle 21 vrk ennen koulutuksen alkua.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Jari Kangas
050 5687 818
jjj.kangas@gmail.com

Koulutuspäällikkö
Olli Virta
044 327 8935
olli.virta@mpk.fi