ELSO jatkokurssi

Loading Loading...

Ajankohta 12.11.2021 - 14.11.2021
Aika 18.00 - 16.00
Kesto 3 vrk + etäopiskelu
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta HELSINKI
Ilmoittautumisaika 19.4.2021 14.13 - 10.10.2021 23.59


Tavoite

Opetustavoitteena on, että kurssilaiset tuntevat harjoituksen jälkeen elektronisen sodankäynnin peruskäsitteitä, signaalitiedustelun perusteita, lähettimien paikantamista, elektronisen sodankäynnin uhkia ja osaavat suojautua niiltä, sekä osaavat käyttää aiheeseen liittyvää peruskalustoa. Kurssilaisten tulee oppia harjoituksen yhteydessä ymmärtämään elektronisen sodankäynnin kokonaisuus osana tiedustelu- ja taistelutoimintaa.

Kenelle kurssi soveltuu

Harjoitus on tarkoitettu viesti- ja johtamisjärjestelmäalaan sekä tiedusteluun perehtyneille reserviläisille jotka haluavat syventää osaamistaan elektronisen sodankäynnin ja suojautumisen teoriasta sekä käytäntöön soveltamisesta.

Esitiedot

Kurssin lähtötasona on, että jokainen on käynyt elektronisen sodankäynin peruskurssin tai hankkinut vastaavan osaamisen eli esim.:
• Perustiedot kenttäradioista
• Perustiedot elektronisesta sodankäynnistä
• Sähkö-, tietoliikenne- tai radiotekniikan opintoja tai harrastuneisuutta.


MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.


MPK gör nödvändiga förändringar i utbildningstidtabellerna i enlighet med rekommendationer från statsrådet och myndigheterna. Uppdaterad information om situationen (på finska) hittas i MPK:s nyheter: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK’s distrikt informerar deltagarna om möjliga förändringar via e-post. Kom ihåg att försäkra dig om att e-postadressen på ditt MPK-kort är rätt.

Sisältö

Kurssi koostuu etä- ja lähiopetusjaksoista, molemmat ovat pakollisia. Etäopetusjaksossa kurssilaiset opiskelevat PVMoodlessa viestivälineiden perusteita, elektronisen sodankäynnin teoriaa ja radiotekniikan perusteita. Etäopetusjakso työllistää muutaman arki-illan verran. Lähipetusjakson keskeistä sisältöä on:
• Radiosignaalien haku ja analysointi
• Radiotiedusteluraporttien koostaminen
• Radiolähettimien paikantaminen
• Elektroninen suojautuminen
• Radioyhteyksien laskennallinen simulointi
Lähiopetusjakso koostuu luennoista ja käytännön harjoituksista. Tällä kurssilla käsitellään elektronista sodankäyntiä yleisellä tasolla ottamatta kantaa Puolustusvoimien harjoittamaan ELSO:on.

Hinta

Koulutuspaikka

Santahamina
Radioniementie 1
00860 HELSINKI

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja: Jouni Salmi
jouni.salmi@iki.fi

Kurssin hallinto: Markus Häyhtiö
markus.hayhtio@mpk.fi