PikkuNasta Savotar 2021 : Selviytyminen maastossa, jatkotason kurssi

Loading Loading...

Ajankohta 13.8.2021 - 15.8.2021
Aika 17.00 - 15.00
Kesto 3 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Mikkeli, Karkialampi
Ilmoittautumisaika 18.5.2021 9.00 - 13.7.2021 23.59


Tavoite

Kurssilainen soveltaa tietoja ja taitoja selviytyäkseen annetuin varustein maas-tossa viikonlopun ajan hyödyntäen luonnon materiaaleja ja luonnonmuonaa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on jatkotason kurssi, jonka vuoksi kurssilaisilta odotetaan perusmaastotai-tojen hallintaa ja aiempaa maastokokemusta. Kurssi on henkisesti ja fyysisesti vaativa. Kurssi soveltuu 16 vuotta täyttäneille naisille. Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajien suostumus.

Esitiedot

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiushar-joituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Jatkotaso on mainittu erikseen. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on pääosin luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa koulutusta.
Harjoitus toteutetaan huomioiden valtakunnallinen covid-19 viruspandemia-tilanne.
Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.Sisältö

Kurssilla syvennetään aiemmin opittuja taitoja, miten maastossa liikutaan, valmistetaan ateriat ja selviydytään ääriolosuhteissa, harjoitellaan tekemään tilapäismajoituksia sekä opetellaan vesistön ylitystä saatavilla olevaa materiaalia hyödyntäen. Kurssilla yövytään joko tilapäismajoituksissa tai teltassa.

Hinta

60,00 EUR + alv 0%
Osallistumismaksuun sisältyy muonitus, majoitus, suojavaatetus, vakuutus
kurssipaikalla ja koulutus.

Koulutuspaikka

Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Jääkäritie 5
50150 Mikkeli, Karkialampi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Niina Kaukonen puh 044 794 4003, kaukonenniina@gmail.com
Kurssin varajohtaja Sirkka Manninen puh. 050 345 3257, mansir06@gmail.com

Valmiuspäällikkö Pertti Pulkkinen 040 8387198/pertti.pulkkinen@mpk.fi