PikkuNasta Savotar 2021: Tosielämän ensiapu

Loading Loading...

Ajankohta 13.8.2021 - 15.8.2021
Aika 17.00 - 15.00
Kesto 3 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Mikkeli, Karkialampi
Ilmoittautumisaika 18.5.2021 9.00 - 13.7.2021 23.59


Tavoite

Koulutuksen jälkeen kurssilainen muistaa hätäensiavun toimintaperiaatteet, ym-märtää hätäensiavun merkityksen ja osaa soveltaa käytännön taitojaan erilaisissa tilanteissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu hyvän peruskunnon omaaville 16 vuotta täyttäneille naisille. Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajien suostumus.

Esitiedot

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiushar-joituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Jatkotaso on mainittu erikseen. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on pääosin luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa koulutusta.
Harjoitus toteutetaan huomioiden valtakunnallinen covid-19 viruspandemia-tilanne.
Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssilla opetellaan hätäensiavun perusteet ja harjoitellaan ensiaputaitoja käy-tännön tilanteiden kautta (mm. elvytys, verenvuodon tyrehdyttäminen, äkillinen sairaskohtaus), myös maasto-olosuhteissa. Kurssi on käytännönläheinen.

Hinta

60,00 EUR + alv 0%
Osallistumismaksuun sisältyy muonitus, majoitus, suojavaatetus, vakuutus kurssipaikalla ja koulutus.

Koulutuspaikka

Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Jääkäritie 5
50150 Mikkeli, Karkialampi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Riikka Honkanen puh. 040 588 5999, riikka.honkanen@wippies.fi
Kurssin varajohtaja Riikka Hämäläinen puh. 050 463 7334, riikkahamalainen1@gmail.com

Valmiuspäällikkö Pertti Pulkkinen 040 8387198/pertti.pulkkinen@mpk.fi