PikkuNasta Savotar 2021: Toiminta myrskyssä, jatkotason kurssi

Loading Loading...

Ajankohta 13.8.2021 - 15.8.2021
Aika 17.00 - 15.00
Kesto 3 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Mikkeli, Karkialampi
Ilmoittautumisaika 18.5.2021 9.00 - 13.7.2021 23.59


Tavoite

Kurssilainen ymmärtää miten toimia myrskyn aikaisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa, myös viranomaisten johtamissa tilanteissa avustus- ja tukitehtävissä, ja tietää keskeiset periaatteet, miten auttaa onnettomuuteen joutuneita ihmisiä. Koulutuksen jälkeen kurssilainen muistaa miten voi varautua myrskyn aiheuttamiin pitkäkestoisiin häiriötilanteisiin sekä osaa soveltaa turvallisia toimintamalleja.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on jatkotason koulutusta, johon osallistumisvaatimuksena on Arjen turvallisuus tai Selviytyminen sähköttä -kurssi. Kurssi soveltuu hyvän peruskunnon omaaville 16 vuotta täyttäneille naisille. Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajien suostumus.

Esitiedot

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiushar-joituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Jatkotaso on mainittu erikseen. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on pääosin luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa koulutusta.
Harjoitus toteutetaan huomioiden valtakunnallinen covid-19 viruspandemia-tilanne.
Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssilla opetellaan toimimaan myrskyn aiheuttamissa häiriö- tai onnettomuusti-lanteissa sekä saadaan tietoa, kuinka pitkäkestoisiin häiriöihin (esim. sähkökatkoon) voi varautua. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kadonneen etsintää. Opeteltuja asioita päästään harjoittelemaan todenmukaisissa tilanteissa, jotka sisältävät pal-jon toiminnallisia osioita. Kurssi järjestetään pääosin maasto-olosuhteissa ja yöpyminen tapahtuu teltoissa.

Hinta

60,00 EUR + alv 0%
Osallistumismaksuun sisältyy muonitus, majoitus, suojavaatetus, vakuutus kurs-sipaikalla ja koulutus.

Koulutuspaikka

Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Jääkäritie 5
50150 Mikkeli, Karkialampi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Päivi Pekonen puh. 040 734 9509, pekosenpaivi@gmail.com
Kurssin varajohtaja Sari Särkkä, puh 044 509 1300, sari.sarkka@varkaus.fi.

Valmiuspäällikkö Pertti Pulkkinen 040 8387198/pertti.pulkkinen@mpk.fi