PikkuNASTA Huovitar 2021: Harjoituksen johto ja organisaatio

Loading Loading...

Ajankohta 25.3.2021 - 28.3.2021
Aika 18.00 - 15.00
Kesto 3,0 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Säkylä
Ilmoittautumisaika 4.1.2021 9.00 - 19.2.2021 23.59


Tavoite

Kurssilainen osaa soveltaa aiemmin oppimaansa ja syventää johtamisen tietoja ja taitoja harjoituksessa. Kurssin tavoitteena on sisäistää, miten joukkojen ja yksilön johtaminen tapahtuu. Johtaja luottaa eri toimistojen päälliköiden kykyyn toteuttaa vastuullaan olevat tehtävät. Tavoite on oppia keinot toimia jämäkkänä, ohjaavana ja huomioivana johtajana.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on harjoituksen organisaatiolle tarkoitettu kurssi

Esitiedot

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Jatkotaso on mainittu erikseen. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on pääosin luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa koulutusta.
Harjoitus toteutetaan huomioiden valtakunnallinen covid-19 viruspandemiatilanne.
Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssi toteuttaa ja johtaa PikkuNASTA Huovitar 2021-harjoituksen. Kurssin jälkeen osallistuja tietää PikkuNASTA-harjoitusten suunnitteluprosessin eri vaiheet toteutukseen saakka. Kurssilainen tuntee tärkeät yhteistyötahot, joiden kanssa harjoitusta tehdään ja tunnistaa kaikkien organisaatiossa toimivien tehtävät ja niiden tärkeyden.

Hinta

Kurssi on maksuton osallistujalle.

Koulutuspaikka

Porin Prikaati
Porilaistie 1
27800 Säkylä

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Kirsi Aittala,
p. 044 557 1389,
kirsimaaret55@gmail.com

Kurssin varajohtaja
Päivi Tuhkalainen,
p. 044 336 6181,
paivi.tuhkalainen@gmail.com

Valmiuspäällikkö
Minna Nenonen
p. 050 374 4399,
minna.nenonen@mpk.fi