NASTA Merituuli 2021 Johtamisen perusteet

Loading Loading...

Ajankohta 9.4.2021 - 11.4.2021
Aika 9.00 - 15.00
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Hamina
Ilmoittautumisaika 17.2.2021 13.00 - 28.2.2021 23.59


Kurssilainen ymmärtää johtamisen merkityksen ryhmän ja organisaation toimin-nassa sekä osaa soveltaa joitakin kurssilla opittuja asioita omassa johtamistehtä-vässään.

Kenelle kurssi soveltuu

Soveltuu erityisesti työelämän, harrastus- tai yhdistystoiminnan johtajatehtäviin pyrkiville tai niissä toimiville. Kurssin alaikäraja on 18 vuotta.

Esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituk-sia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aihees-ta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.
Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jos-sa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Mak-suohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikai-sintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssilla keskitytään ihmisten johtamiseen sekä viestintään ja vuorovaikutukseen osana johtamista. Kurssilla harjoitellaan myös erilaisia johtamistilanteita pienryhmissä. Kurssilla hyödynnetään syväjohtamisen teoriaa. Kurssiin ei sisälly yksilöllisen johtamisprofiilin tekemistä.
Kurssille hyväksytyt saavat hyvissä ajoin ennen kurssin alkua suosituksen kurssin aiheisiin perehdyttävästä kirjallisuudesta, eli niin kutsutun lukulistan.

Hinta

75,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Reserviupseerikoulu
Kadettikoulunkatu 7
49400 Hamina

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Eerika Vaahtovuo, sp. eerika.vaahtovuo at mil.fi
Kurssin varajohtaja Henna Utter, sp. henna-mari.utter at mil.fi p. 0505386702
MPK Kaakkois-Suomi, Koulutuspäällikkö Mika Ramu
mika.ramu@mpk.fi p. 0500631871