PikkuNasta Savotar 2021: Johdon kurssi

Loading Loading...

Ajankohta 13.8.2021 - 15.8.2021
Aika 17.00 - 15.00
Kesto 3 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Karkialampi, Mikkeli
Ilmoittautumisaika 18.5.2021 9.00 - 29.6.2021 23.59


Tavoite

Kyettävä johtamaan PikkuNasta Savotar 2021 harjoitus. Kurssilainen osaa soveltaa aiemmin oppimaansa ja syventää johtamisen tietoja ja taitoja harjoituksessa. Lisäksi kurssilainen ymmärtää huomioida keskeiset turval-lisuustekijät harjoituksen onnistumiseksi.

Kenelle kurssi soveltuu

Harjoituksen organisaatiossa toimivat: harjoituksen johto, toimistojen päälliköt, toimistojen vastaavat, ensiapuhenkilöstö ja kaikki tukitehtävissä toimivat

Esitiedot

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiushar-joituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Jatkotaso on mainittu erikseen. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on pääosin luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa koulutusta.
Harjoitus toteutetaan huomioiden valtakunnallinen covid-19 viruspandemia-tilanne.
Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikai-sintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssilla toteutetaan harjoitus yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä vastataan oman tehtävänkuvaan liittyvien asioiden organisoinnista ja toteuttamisesta.

Hinta

Koulutuspaikka

Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Jääkäritie 5
50150 Karkialampi, Mikkeli

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Anna-Maija Silander puh. 040 584 6772, annamaija.silander@hotmail.com
Kurssin varajohtaja Ansa Iivanainen puh. 040 729 5536, ansa.iivanainen@gmail.com
Valmiuspäällikkö Pertti Pulkkinen 040 8387198/pertti.pulkkinen@mpk.fi