Kurssivääpelikurssi, PikkuNASTA AAVA 2021

Loading Loading...

Ajankohta 22.10.2021 - 24.10.2021
Aika 14.30 - 15.00
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Upiniemi
Ilmoittautumisaika 2.8.2021 9.00 - 5.9.2021 23.59


Tavoite

Kurssilainen tuntee kurssivääpelin tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla tai Naisten Valmiusliiton harjoituksissa sekä osaa soveltaa oppimaansa erilaisissa harjoituksissa. Kurssin jälkeen kurssilainen muistaa kurssivääpelin tehtävät. Kurssi soveltuu myös henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta.

Kenelle kurssi soveltuu

Ikäraja osallistujille on 18-vuotta. Osallistuminen edellyttää hyvää kuntoa, sillä kurssilla liikutaan paljon ulkona.

Esitiedot

Harjoitus toteutetaan huomioiden valtakunnallinen covid-19 viruspandemia-tilanne. Harjoituksen kurssit toteutetaan soveltaen lähi- ja/tai etäopetuksena.

Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille koh-dennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia ter-veyttä ja kuntoa. Koulutus on pääosin luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.
Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Sisältö

Kurssilla perehdytään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen käyttämien puolustusvoimien varastojen toimintaan ja materiaaleihin sekä niiden tilauskäytäntöihin. Käytännössä kurssi voi avustaa myös harjoituksen perustamista ja purkua. Kurssilla tutustutaan toimintaympäristöön, varastoihin ja erilaisiin harjoituksissa tarvittaviin asiakirjoihin

Hinta

Koulutuspaikka

Upinniemi, Kirkkonummi
Upinniementie 1160
02470 Upiniemi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Kati Pitkänen, puh. 050 300 7965, email: kapitkanen@gmail.com

Kurssin varajohtaja Minna Törmäkangas, puh. 050 380 8118,
email: tormmin@gmail.com

Koulutuspäällikkö Sakari Saikku puh. 040 515 3332, sakari.saikku@mpk.fi