HÄMEEN ILVES 2022 Paikallispataljoonan esikuntatyöskentelyn jatkokurssi (OPKE)

Loading Loading...

Ajankohta 23.9.2022 - 25.9.2022
Aika 17.00 - 16.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 6.5.2022 14.00 - 28.8.2022 23.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että kurssilainen osaa PAIKP esikunnan operaatiokeskuksen tehtävät ja keskeiset työkalut sekä paikallispataljoonan tyypillisen kokoonpanon, tuntee sen joukkojen käyttöperiaatteet sekä tyypillisiä paikallispataljoonan toimintaympäristöön liittyviä uhkatekijöitä. Lisäksi tavoitteena on, että kurssilainen tuntee olennaista lainsäädäntöä sekä paikallispataljoonan yhteistoiminnan periaatteet viranomaisten kanssa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu erityisesti paikallispataljoonan tai sotilasalueen esikuntaan sijoitetuille tai tulevaisuudessa sijoitettaville reserviläisille.

Esitiedot

Suoritettu asepalvelus ja asevelvollisuus, aliupseeri- tai upseerikoulutus. Aiempi kokemus esikuntatyöskentelystä on eduksi, mutta ei kuitenkaan välttämätöntä.
Kurssia edeltää MPK:n la 27.8.2022 Hattulassa järjestämä PAIKP esikuntatyöskentelyn perusteita – kurssi, jolla keskitytään MATI 1 / JOHLA-peruskäyttöön esikuntatyöskentelyssä. Lisäksi käsitellään muita esikuntatyöskentelyn perusteita ja annetaan myös ohjeistus etäjaksolle eli ennen 23.9. Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristössä (PVMoodle) suoritettavalle etäopiskelulle.
Osallistumisen edellytyksenä PAIKP esikuntatyöskentely jatkokurssille (OPKE) on, että reserviläinen on osallistunut Paikallispataljoonan esikuntatyöskentelyn perusteita –kurssille tai muuten osoittaa hallitsevansa sen sisällöt.

Sisältö

Kurssilla käsitellään esikunnan viesti- ja johtamisjärjestelmiä, tilannekuvan ylläpitämistä, paikallisjoukkojen toimintaan liittyviä tekijöitä sekä harjoitellaan käytännön johtamistilanteita.

Hinta

Kurssi on maksuton.

Kaikista kursseista peritään osallistumismaksu tai 40 euron muonitusmaksu, mikäli peruutus tapahtuu ilman pätevää syytä alle 21 vrk ennen koulutuksen alkua.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Jari Kangas
050 5687 818
jjj.kangas@gmail.com

Kurssia hallinnoi
Valmiuspäällikkö
Sauli Mäentausta
040 848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi