HÄMEEN ILVES 2022 Tiedustelu- ja sissitoiminnan jatkokurssi (TÄYNNÄ)

Loading Loading...

Ajankohta 23.9.2022 - 25.9.2022
Aika 17.00 - 16.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 22.4.2022 10.00 - 28.8.2022 23.00


Tavoite

Kurssin tarkoituksena on kehittää sissi- ja tiedustelutoiminnan taitoja.
Kurssin jälkeen osallistujat
Tuntevat hajautetun toiminnan tarkoituksen ja perusteet sekä Sissi- ja tiedustelutoiminnan perusteet.
Osaavat:
- käsitellä joukon kalustoa ja ymmärtävät yhteydenpidon merkityksen
- toimintakyvyn ylläpitämiseen vaikuttavat tekijät
- tuntevat tukikohdan ja tähystyspaikan rakenteen
- pimeätoiminnan perusteet sissi- ja tiedustelutoiminnassa
- suunnistuksen perusteet niin valoisassa kuin pimeässäkin
- maastossa liikkumisen ja havaintojen tekemisen merkityksen toiminnassa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu varusmiespalveluksen sekä naisten vapaaehtoisen palveluksen suorittaneille.
Kurssi soveltuu sissi- ja tiedustelutoiminnasta kiinnostuneille, Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen paikallisjoukkoihin sijoitetetuille tai sijoituskelpoisille reserviläisille.
Erityisesti maastossa liikkumisesta ja oman toimintakyvyn ylläpitämisen harjaannuttamisesta kiinnostuneille reserviläisille.
Kurssi on fyysisesti raskas, sisältäen valvomista ja maasto-olosuhteissa toimimista.

Esitiedot

Kurssilla käytetään yhtenäistä PV M05 varustusta. Kurssilaisille, jotka eivät ole aikaisemmin kuitanneet MAAKK tai MPK varustusta, jaetaan perusvarustus, jolla pärjää kurssilla.
Ilmoittautuneille lähetetään noin kaksi viikkoa ennen kurssia kurssikirje, jossa on tarkempia ohjeita kurssin sisällöstä ja varustuksesta.

Kurssilaiset voivat kurssilla käyttää omaa M05 RES pukua ja omia maastoon soveltuvia jalkineita, jotka eivät poikkea väritykseltään PV:n jalkineista. Lisäksi oman rinkan käyttö on suositeltavaa. Omien varusteiden käyttämisestä ei kuitenkaan makseta korvauksia eikä vaurioita korvata.

Sisältö

Kurssin tarkempi sisältö ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssin aiheena ovat mm.
- toimintakunnon ylläpitäminen
- liikkuminen maastossa
- tukikohdan perustaminen ja toiminta tukikohdassa
- harhautukset, hajauttaminen, oman toiminnan suojaaminen ja naamiointi
- maaston kohteen tiedustelu,
- väistäminen
- ensiapu

Hinta

30,00 EUR
Kurssimaksu sisältää vakuutuksen, muonituksen ja koulutuksen.

Ilmoittautumisen voi peruuttaa 21 vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Jarno Metso
040 8794172
jmmetso@gmail.com

Kurssia hallinnoi
Sauli Mäentausta
040 848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi