NASTA LEIJONA 2022 Viestinnän kouluttajakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 27.5.2022 - 29.5.2022
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 2.3.2022 9.00 - 25.4.2022 23.00


Tavoite

Kurssin jälkeen:

1. Kurssilainen osaa soveltaa oppimaansa kouluttaessaan viestintää aloittelijoille, opiskelijoille ja harrastajille, osaa suunnitella viestintä-koulutuksen, rajata aihepiirin, hyödyntää esimerkkejä ja oheismateriaaleja sekä kouluttaa tehokkaasti ja mieleenjäävästi.

2. On keinot kartoittaa eri osallistujien koulutustarpeet sekä tarjolla olevat koulutusympäristöt. Hän ymmärtää, miksi viestintäkoulutusta pitää mukauttaa tilanteen ja kohderyhmän mukaan.

3. Kurssilainen rohkaistuu käyttämään osaamistaan järjestössään ja olisi mahdollisesti valmis kouluttamaan myös MPK:n ja Naisten Valmiusliiton harjoituksissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Pääsyvaatimuksena on viestinnän osaaminen vähintään yhdestä viestintäaluees-ta (esim. kuvallinen viestintä, tiedotteiden teko, mediasuhteet, kirjoituskoulutus, viestinnän tietoturva tai someviestintä).

Tarvittavan pohjaosaamisen voi todentaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
• Osallistunut Naisten Valmiusliiton järjestämälle Nastaharjoituksen
Viestintäkurssille
• Tehnyt viestintätyötä useamman vuoden
• Vastannut jonkin järjestön viestinnästä useamman vuoden
• Viestintäalan tutkinto tai sivuaine (esim. medianomi / opiskellut viestintää yliopistossa).

Esitiedot

Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohden-nettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Koulutus on avointa kaikille suomalaisille naisille. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Lisätietoa NASTA-harjoituksista www.naistenvalmiusliitto.fi

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssilla perehdytään viestinnän kouluttamisen perusteisiin niin, että kurssilla huomioidaan sekä live- että etäkoulutus. Kurssilla tehdään paljon käytännön harjoitteita ja jokainen pääsee kokeilemaan kouluttajana toimimista.

Kurssilla käydään läpi muun muassa seuraavia asioita:
1. Viestinnän eri lajit. Minkä alan osaajia on paikalla ja mitä voimme oppia toisiltamme?
2. Viestintä – miten sitä koulutetaan ja miksi?
3. Viestijästä kouluttajaksi. Esiintymistaidot. Kouluttajan vuorovaikutus. Koulutusmetodit.
4. Käytännön koulutusten suunnittelu ja toteutus. Ajankäytön hallinta.

Hinta

Maksuttomilla kursseilla peritään 40 euron maksu, mikäli kurssille hyväksytty osallistuja peruu osallistumisensa määräajan umpeuduttua ilman pätevää syytä tai jättää saapumatta kurssille.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Hanna Heikkilä
0500 483 819
sukansutkuttelija@gmail.com

Kurssin varajohtaja
Veera Viitala
040 756 1543
veeravau@gmail.com

Kurssia hallinnoi
Valmiuspäällikkö
Sauli Mäentausta
040 848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi