NASTA LEIJONA 2022 Väestönsuojelun perusteet

Loading Loading...

Ajankohta 27.5.2022 - 29.5.2022
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 1.3.2022 9.00 - 25.4.2022 23.00


Tavoite

KURSSI ON TÄYNNÄ!

Kurssin tarkoituksena on lisätä osallistujan tietämystä väestönsuojelusta ja evakuoinnista.
Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää, miten soveltaa tietoaan varautumisesta, väestönsuojelusta ja evakuoinnista. Hän ymmärtää, kuinka toimia todellisessa tilanteessa oikein ja huolehtia lähipiiristään.

Kenelle kurssi soveltuu

Sopii kaikille yli 16 -vuotiaille naisille.
Alle 18 -vuotiailla osallistujilla tulee olla huoltajan suostumus osallistumiseen.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Esitiedot

Perustason koulutusta.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan varautumiseen ja väestönsuojeluun sekä evakuointiin hyödyntäen oman kunnan pelastussuunnitelmaa.
1. Kurssin avaus (tavoitteet, esittelyt, yleisjärjestelyt ym.)
2. Varautumisen perusteet
- pelastuslaki ja -asetus
- uhkakuvat ja turvallisuustilanteet
- oman paikkakunnan varautumisjärjestelyt
3. Omatoiminen varautuminen
- talosuojelu ja kotivara
- henkinen kriisinsietokyky
- suojautuminen säteilyltä
4. Väestönsuojelu
- väestönsuojelujärjestelmän esittely
- toiminta väestönsuojassa
5. Evakuointi
- evakuointitarve
- esimerkkinä paikallinen evakuointisuunnitelma
6. Case -harjoitus
- toiminta evakuointitilanteessa (yksilö/ryhmätyöskentely)
7. Kurssin päätös (palautekeskustelu ym.)

Hinta

30,00 EUR
Lotta Svärd säätiö tukee.

Osallistumismaksuun sisältyy muonitus, majoitus, suojavaatetus, vakuutus kurs-sipaikalla ja koulutus.

Ilmoittautumisen voi peruuttaa 21 vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Laura Juutinen
440 111 952
laura.juutinen@hotmail.com

Kurssin varajohtaja
Pirjo Mäljä
040 6633 914

Kurssia hallinnoi
Valmiuspäällikkö
Sauli Mäentausta
040 848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi