Tulenjohto- ja kranaatinheitinkurssi

Loading Loading...

Ajankohta 25.3.2022 - 27.3.2022
Aika 18.00 - 16.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Ylämylly
Ilmoittautumisaika 12.1.2022 13.00 - 9.3.2022 23.00


Tavoite

Koulutus annetaan kahdessa koulutusryhmässä:

1) Tulenjohtokoulutusryhmä:

Kurssin tavoitteena on se, että kurssilaiset kurssin jälkeen:
- ymmärtävät tulenjohtoryhmän kokoonpanon ja kaluston ja henkilöstön
tehtävät
- ymmärtävät maalin paikantamisen ja maalinpaikannuslaitteen (MPL15)
käytön
- ymmärtävät tulikomennon laatimisen, havaintojen tekemisen ja tulen
korjaamisen
- ymmärtävät lyhytkanta-ammunnan
- ymmärtävät LV217M:n, P90:n ja SANLA:n käyttökuntoon laiton ja osaavat
niiden perustoiminnot
- muistavat käsisuuntakehämittauksen perusteet ja tasotyön
- muistavat tulenkäytön perusteet
- muistavat tarkistusammunnan perusteet2) Tuliasemakoulutuskoulutusryhmä:
Kurssin tavoitteena on se, että kurssilaiset kurssin jälkeen:
- muistavat KRH-ammunnan perusteet
- ymmärtävät käsisuuntakehän käytön
- ymmärtävät LV217m:n, P90:n ja SANLA:n käyttökuntoon laiton ja osaavat
niiden perustoiminnot
Osaavat kevyen kranaatinheittimen osalta:
- tuliaseman ampumatekniset vaatimukset
- ampumakuntoon panon suuntaaminen ml
- asemaanmenon
- ampumatoiminnan valmistelut (kalusto) ja tulitoiminnan
- toiminnan häiriötapauksissa
- lyhytkanta-ammunnan

Kenelle kurssi soveltuu

Reserviläisille, joilla on peruskoulutus joko tulenjohdon tai kranaatinheittimistön eri tehtäviin.
Puolustusvoimat tekee lopullisen päätöksen kurssilaisen hyväksymisestä kurssille.

Esitiedot

Kurssi on kurssille hyväksytyille henkilöille maksuton.

Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä kurssilainen valitsee koulutusryhmän (tulenjohto/tuliasema)

Kurssi järjestetään, jos kurssille ilmoittautuu vähintään 10 kurssilaista. Kurssille voidaan ottaa enintään 30 kurssilaista.

Ylämyllyllä on mahdollisuus majoittua lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus tulla Ylämyllylle jo perjantai-iltana
Yöksi on mahdollista myös poistua koulutuspaikalta (yövapaa noin klo 22.00 - 07.00)

PKALTSTO:n päällikön päätöksen (MS3021/11.02.2022) mukaisesti kurssilaiset saavat kurssista kaksi (2) rinnasteista kertausharjoitusvuorokautta.

MPK seuraa tiivisti koronatilannetta valtakunnallisesti ja alueellisesti ja tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: www.mpk.fi/ajankohtaista. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla

Sisältö

Alustavat ohjelmat koulutusryhmittäin (muutokset mahdollisia)

Kouluttajien palvelukseen astuminen 25.3.2022 klo 18.00 mennessä.

Tulenjohtokoulutus:

Lauantai 26.3.2022

klo 9.00 mennessä Kurssilaisten palvelukseen astuminen
klo 9.00 - 11.00 Varustaminen, puhuttelut
klo 11.00 - 12.00 Lounas
klo 12.00 - 16.00 Käsisuuntakehän käsittely
Käsisuuntakehämittaus + tasotyö
Maalinpaikannuslaite (MPL15) käsittely ja käyttö
klo 16.00 - 17.00 Päivällinen
klo 17.00 – 18.45 LV217M, P90 ja SANLA
-käyttökuntoon laitto ja perustoiminnot
-viestiliikenne
klo 19.00 – 21.00 Tulenjohtajan kartta
-valmistelu
-koordinaattien lukeminen
-maalinpaikannus kartalta
Tulikomentoharjoittelu
klo 21.00 - Iltapala, lepo

Sunnuntai 27.3.2022

klo 6.30 - 7.30 Aamupala, koulutusvalmistelut
klo 7.30 - 8.45 Tulenjohtoryhmän toiminta lyhytkantamenetelmässä
klo 9.00 - 12.30 Lyhytkantamenetelmän kehysharjoitus yt.
tuliasemakurssin kanssa

klo 12.30 - 13.15 Lounas
klo 13.15 - 16.00 Harjoituskaluston huolto ja palautus
Henkilökohtaisen materiaalin huolto ja palautus
Palautetilaisuus, kotiuttaminen


Tuliasemakoulutus:

Lauantai 26.3.2022

klo 9.00 mennessä Kurssilaisten palvelukseenastuminen
klo 9.00 - 11.00 Varustaminen, puhuttelut
klo 11.00 - 12.00 Lounas
klo 12.00 - 16.00 Käsisuuntakehän käyttö
81KRH71Y
-ampuma- ja kuljetuskuntoon laitto
-tuliaseman tiedustelu/valmistelu
-asemaanmeno
-suuntaaminen, tulitoiminta, tulikomentopöytäkirja
klo 16.00 - 17.00 Päivällinen
klo 17.00 – 18.45 81KRH71Y
- tuliasematoiminta jatkuu
- laukeamattoman poisto
- ampumakuntoisuuden tarkastaminen
klo 19.00 – 21.00 LV217M, P90 ja SANLA
- käyttökuntoon laitto ja perustoiminnot
- viestiliikenne
klo 21.00 - Iltapala, lepo

Sunnuntai 27.3.2022

klo 6.30 - 7.30 Aamupala, koulutusvalmistelut
klo 7.30 - 8.45 Ampuma-arvojen määrittely LYKA:ssa
Tuliasematoiminta
klo 9.00 - 12.30 Sovellettu asemaanmeno harjoitus ja tulitoiminta yt. tj-
kurssin kanssa
klo 12.30 – 13.15 Lounas
klo 13.15 - 16.00 Harjoituskaluston huolto ja palautus
Henkilökohtaisen materiaalin huolto ja palautus
Palautetilaisuus, kotiuttaminen

Hinta

Kurssi on kurssille hyväksytyille maksuton.

Koulutuspaikka

Ylämyllyn Varastoalue
Paloaukeantie 10 A
80400 Ylämylly

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Jari Kuokkanen (kuokja@outlook.com, 0503716317)
Valmiuspäällikkö Jukka Päivinen (jukka.päivinen@mpk.fi, 050 3361602)