Kouluttajakurssi (MPK K1)

Loading Loading...

Ajankohta 9.12.2022 - 10.12.2022
Aika 18.00 - 16.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Ylämylly
Ilmoittautumisaika 10.9.2021 11.11 - 18.11.2022 18.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia pienryhmän tai yksittäisen aiheen kouluttajana MPK.n kursseilla eli ymmärtää (osaa)
- kouluttajan vastuun yhden aiheen ryhmäkoulutustapahtuman suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta
- koulutuskortin laatimisen
- kouluttavien osaamistason huomioonottamisen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
sekä muistaa (tuntee)
- kouluttajan käsikirjassa esitettyjen erilaisten koulutustapojen käytön ja erilaisten oppimisympäristöjen mahdollisuudet
- jokaisen kouluttajan merkityksen MPK arvojen ja toimintatapojen mannekiinina ja markkinoijana
- huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa käytöksessään

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu MPK:n sitoutuneille sekä kaikille ja kouluttajakoulutuksesta kiinnostuneille henkilöille. Kurssi on hyödyllinen eri maanpuolustusjärjestöjen aktiivitoimijoille ja koulutustehtävissä toimiville.

Esitiedot

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka käsittää etäjakson (PVMOODLE; Perustaso, kouluttajan opintokokonaisuus, teoriaosuus+koulutusaiheen valmistelu 0,5 koulvrk) sekä lähijakson (1,5 koulvrk).

Teoriaosuuteen liittyy tentti. Tentin hyväksytysti suorittaminen on peruste lähijaksolle osallistumiselle.

Lähijakson aikana kerrataan keskeisimmät teoriaosuuden koulutukselliset perusteet, opetetaan kouluttamisen perusteita käytännössä ja opetetaan/kerrataan/jaetaan hyviksi todettuja koulutuskäytänteitä.

Lähijakson aikana jokainen koulutettava suorittaa 2-3 lyhyttä koulutussuoritusta kurssinjohtajan hyväksymistä koulutusaiheista.

Annetun näytön perusteella kurssilaisille voidaan myöntää MPK:n kouluttajalisenssi. Näyttö voidaan erityistapauksessa antaa ennen muodollista koulutusta. Lisenssin myöntämiseen liittyen huomioidaan aiempi osaaminen kuten esimerkiksi varusmiespalveluksen aikana suoritettu johtaja- ja kouluttajakoulutus, toimiminen PV KH tai VEH:ssa johtajana tai kouluttajana, siviilissä hankittu pedagoginen osaaminen sekä MPK jäsenjärjestöissä tai yhteistoimintayhteisöissä kouluttajana ja johtajana toimiminen.

MPK:n kouluttaja- ja/tai tukitehtäviin sitoutuneille kurssi on maksuton.

Kurssi pidetään, jos kurssille ilmoittautuu vähintään 10 kurssilaista, maksimissaan kurssille voidaan ottaa 15 kurssilaista. Kurssille otetaan ensisijaisesti MPK:n Savo-Karjalan Maanpuolustuspiirin toimintaan sitoutuneita henkilöitä

Sisältö

Perjantai 9.12.

klo 18.00 mennessä Kurssilaisten ilmoittautuminen
klo 18.00- 19.30 Kouluttamisen perusteet (teoriaosuuden kertaus)
klo 19.30- 21.00 Koulutustapahtuman perusteet (pienryhmittäin)
klo 21.00- Iltapala, majoittuminen, mahdollisuus yölomaan

Lauantai 10.12.

klo 6.45 - 7.30 Aamupala
klo 7.30 - 8.30 Kurssiturvallisuus/ea-koulutus
klo 8.30 - 11.00 Koulutussuoritukset (pienryhmittäin)
klo 11.00 - 11.45 Lounas
klo 11.45 - 14.30 Koulutussuoritukset (pienryhmittäin)
klo 14.30 - 16.00 Yhteenveto (opetuskeskustelu)
Palautteet
Kurssin päättäminen ja kotiuttaminen

Hinta

Kurssi on maksuton

Koulutuspaikka

Ylämyllyn Varastoalue
Paloaukeantie 10 A
80400 Ylämylly

Yhteystiedot

Valmiuspäällikkö Jukka Päivinen (jukka.paivinen@mpk.fi, 0503361602)