Kouluttaminen, Harjoituksenjohtajan erikoiskurssi 12 (K3).

Loading Loading...

Ajankohta 26.11.2022 - 27.11.2022
Aika 10.00 - 15.00
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Mikkeli
Ilmoittautumisaika 1.4.2022 8.00 - 17.10.2022 16.00


Tavoite

Tavoitteena on, että kurssin suorittanut henkilö saa K3 tason harjoituksenjohtajaoikeudet, joka mahdollistaa noin 200-300 henkilön vahvuisen harjoitusviikonlopun johtamisen.
Tämä käsittää harjoituskokonaisuuden suunnittelun, valmistelut, toteutuksen ja jälkihoidosta vastaamisen.
Lisäksi tavoitteena on valtakunnallisten toimintatapojen yhtenäistäminen ja parhaiden käytäntöjen levittäminen.

Kenelle kurssi soveltuu

MPK:n vuoden 2023 harjoituksen johtajan ja varajohtajan tehtäviin suunnitellut henkilöt. Kurssin kohderyhmänä ovat kokeneet MPK:n K2 lisenssin omaavat kouluttajat ja johtajat.

Esitiedot

Oltava K1 tai K2 lisenssi. Perehtynyt Harjoituksenjohtajan käsikirjaan 2011 ja MPK:n turvallisuusohjeeseen 2022.
Mahdollisuuksien mukaan omaan tulevaan harjoitukseen liittyvä suunnittelutehtävä.

Sisältö

Mainehallinta/riskihallinta
Harjoituksenjohtajan vastuut/palkatun henkilökunnan vastuut
Tehtävien delegointi ja keskeisiin asioihin keskittyminen
Markkinointi

Hinta

Koulutuspaikka

Army Hostel (Karkialampi)
Jääkäritie 5
50150 Mikkeli

Yhteystiedot

Valmiuspäällikkö Ville Hautamäki 0405172950
ville.hautamaki@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Juha Niemi 0400419670
juha.niemi@mpk.fi