Alueellinen valmiuskeskus AVAK-tilannehuoneen henkilöstön ja päällikön koulutus sekä kertaus

Loading Loading...

Ajankohta 2.5.2022 - 12.9.2022
Aika 8.00 - 16.00
Kesto 5 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 7.4.2022 19.12 - 7.5.2022 8.00


Tavoite

Osallistujien oppimistavoitteet voidaan yleisellä tasolla ilmaista seuraavasti: Koulutuksen suorittanut ymmärtää kunnan valmiussuunnittelun ja kriisijohtamisen perusteet, osaa valmiuskeskuksen ja sen tilannehuoneen tehtävät ja toiminnan valmiuskeskuksessa. Koulutuksen suorittanut tietää, miten alueellinen valmiuskeskus perustetaan, miten sen toiminta käynnistetään ja osaa toimia tilannehuoneessa sekä päällikkön tehtävässä johtaa toimintaa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu kuntien uuden AVAK-henkilöstön kouluttamiseen sekä AVAK-koulutuksen saaneille ja/tai toiminnassa mukana olleille reserviläisille tai muille kolmannen sektorin toimijoille ja kuntien henkilöstölle.

Esitiedot

Kurssilaisten edellytetään opiskelevan MPKmoodlessa julkaistavaan harjoitusta koskevaan aineistoon etukäteen.

Kurssille esitetään korvaavia kertausharjoitusvuorokausia

Sisältö

• AVAK:n toiminnan perusteet ja niiden kertaus
• AVAK-tilannehuoneen toiminta
• AVAK-päällikön tehtävät
• AVAK-harjoitus
(yksityiskohtaisempi harjoitusohjelma toimitetaan osallistujille)

Hinta

Koulutuspaikka

TEAMS

Yhteystiedot

Kurssin johtaja Kati Aaltio, kati.aaltio@nurmijarvi.fi ,
puh. 040 317 4674
Kurssin varajohtaja Markus Lassheikki, markus.lassheikki@saunalahti.fi
Hallinto: Aki Mäkirinta, aki.makirinta@mpk.fi