Kouluttajakoulutus - Kouluttajana sotilaskotitoiminnassa

Loading Loading...

Ajankohta 24.9.2022 - 25.9.2022
Aika 8.00 - 16.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 22.8.2022 8.00 - 11.9.2022 23.00


Tavoite

Kurssin tavoiteena on, että kurssilainen oppii kouluttamaan MPK:n mallin mukaisesti, innostaen ja motivoiden käytännöllistä suunnittelupohjaa hyödyntäen. Kurssin jälkeen kurssilainen:
- MUISTAA (tuntee) kouluttajan roolin ja tehtävät, koulutustilan-teen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet sekä arvioinnin ja palautteenannon merkityksen.
- MUISTAA (tuntee) MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutus- ja perehdytystehtävissä.
- YMMÄRTÄÄ (osaa) suunnitella koulutuksen ja laatia koulutus-kortin sekä valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt.
- YMMÄRTÄÄ (osaa) opettaa ja kouluttaa sotilaskotiyhdistysten järjestöasioita sekä normaali- että poikkeusolojen toimintaa hyödyntämällä MPK:n innostavaa koulutus- ja suunnittelutapaa.
- SOVELTAA (hallitsee) kouluttamisen perusteet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu Sotilaskotiyhdistysten ja paikallisosastojen jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita johtamis- ja kouluttajakoulutuksesta.
Kurssi on hyödyllinen sotilaskotiyhdistysten aktiivitoimijoille ja koulutustehtävissä toimiville. Mm. poikkeusoloissa on tärkeää osata kouluttaa suunnitellusti ja napakasti olennainen asia isollekin joukolle.
Kurssi sopii yleisesti kouluttamisesta kiinnostuneille sekä niille, jotka tarvitsevat rohkeutta koulutusten vetämiseen ja työkaluja tehokkaisiin koulutustilanteisiin. MPK:n koulutusrunkoon perustuva kurssi on hyödyllinen sotilaskotiaktiiveille, jaostopäälliköille sekä erilaisissa koulutus- ja perehdyttämistehtävissä toimiville.

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa kouluttajataustaa.

Parolannummelle on mahdollisuus saapua tarvittaessa myös jo perjantai-iltana. Majoitustarpeesta tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoitathan myös minkä sotilaskotiyhdistyksen jäsen olet. Parolannummen varuskuntaan saavutaan pääportin kautta, varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Koulutuksessa esiinnytään sotilaskotiasussa. Varaa mukaan sunnuntaille kelin mukainen ulkovarustus esim. sotilaskotimaastoasu.

Sisältö

Kurssi tarjoaa kouluttamisen teoriaa ja käytännön pienryhmätyöskentelyä koulutuksen suunnitteluun liittyen. Kurssi antaa valmiuksia toimia kouluttajana yhdistyksien koulutustilaisuuksissa ja erilaisissa harjoituksissa, sekä siirtää pitkänlinjan sotilaskotitoimijoiden osaamista eteenpäin. Kurssilla tutustutaan motivoivaan ja esim. liikkuvan sotilaskotiin ja poikkeusoloihin sopivaan kouluttamistapaan sekä perehdytään koulutuskortin käyttöön koulutusten suunnittelun työkaluna.

Kurssilla opitaan koulutuksen ja koulutuksen suunnittelun perusteet
- Kouluttajan hyvät käytännöt ja rooli
- Kouluttamisen tekniikka ja opetusmenetelmät
- Koulutusteemoihin tutustuminen ja ideointi
- Koulutuksen suunnittelu ja toteutus
- Koulutuskortti-työkalu haltuun, katselmointi
- Koulutusnäyttö ja arviointi
- Koulutuksen erikoistilanteet

Kurssilaiset harjoittelevat kouluttamisen suunnittelua ja koulutuksen kokonaissuorituksen perusteista alkaen. Kurssin aikana kurssilaiset suorittavat kaksiosaisen teoriakokeen ja antavat näytön koulutuksen toteutuksesta.

ETÄJAKSO (12-23.9.2022):
Saat syyskuussa koulutusmateriaalin luettavaksesi. Tutustu aineistoon ja vastaa kartoittavaan ja materiaaliin perehtymistä testaavaan kyselyyn 19.9.2022 maanantaihin mennessä. Ennakkomateriaalia hyödynnetään aktiivisesti koulutuksen kaikissa vaiheissa. Kurssilla käytetään opetusmateriaalina MPK:n kouluttajan käsikirjaa (2021), josta saat ennakkoon viikolla 37 myös pienen valmistelutehtävän.

LÄHIJAKSON ALUSTAVA OHJELMA

LAUANTAI 24.9.2022
- 07:30-08:00 Ilmoittautuminen
- 08:00 Kurssin avaus, tavoitteet ja työskentelytavat tutuksi
- aamupäivä: KOULUTTAMISEN PERUSTEET, oppimisen ja kouluttamisen lähtökohtia
- iltapäivä: KOULUTTAMISEN PERUSTEET, SUUNNITTELU JA TYÖKALUT
- ilta: KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JATKUU, YDINASIAT KÄYTTÖÖN JA KOULUTUSTYÖPAJOJEN KÄYNNISTÄMINEN
- 20:00 - Majoittuminen ja iltapala.

SUNNUNTAI 25.9.2022
- Aamutoimet ja aamupala
- aamupäivä: KOULUTUSTYÖPAJAT, KOULUTUKSEN PITÄMINEN /ARVIOINTI 1
- iltapäivä:
-- KOULUTUKSEN PITÄMINEN /ARVIOINTI 2 (piha, ulkovarustus /luokka)
-- MINÄ KOULUTTAJANA; KOULUTUKSEN ERIKOISTILANTEET
- 15:00-16:00 Palautetyöskentely, arviointi ja kurssin päätös

Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton, sisältäen koulutuksen , ruokailut, majoituksen ja vakuutuksen.

Ilmoittautumisen voi peruuttaa 21 vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen.

Maksuttomilla kursseilla peritään 40 euron maksu, mikäli kurssille hyväksytty osallistuja peruu osallistumisensa määräajan umpeuduttua ilman pätevää syytä tai jättää saapumatta kurssille.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Hanna Kela
040 5290919
hanna.kela@sotilaskotiliitto.fi

Kouluttajat
Satu Mustalahti
Tuuli Kuutti

Kurssia hallinnoi
Sauli Mäentausta
040 848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi