PikkuNASTA Leopardi 2023 Organisaation suunnittelu- ja valmistelukurssi

Loading Loading...

Ajankohta 11.2.2023
Aika 9.00 - 15.00
Kesto 1
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 9.1.2023 7.00 - 5.2.2023 23.00


Tavoite

Kurssi valmentaa organisaatio toteuttamaan ja johtamaan PikkuNASTA -harjoitus yhteisten käytäntöjen ja tavoitteiden mukaisesti.
Kurssin jälkeen osallistuja
Muistaa
- johtamisen perusteita sekä johtamiseen ja viestintään liittyvät haasteet
- oman johtajuuden merkityksen.
- on motivoitunut kehittymään johtajana.
Ymmärtää, miten toteuttaa ja johtaa PikkuNASTA-harjoituksessa vastuullaan olevat tehtävät
Soveltaa oppimistaan tulevassa harjoituksessa.

Kenelle kurssi soveltuu

PikkuNASTA Leopardi 2023 Johto- ja tukiorganisaatioon nimetyt henkilöt.
Harjoituksen johto, toimistojen päälliköt, kurssinjohtajat ja -varajohtajat, kouluttajat ja vastaavat, ensiapuhenkilöstö, kaikki tukitehtävissä toimivat, MPK:n edustaja.

Esitiedot

Suositus: Kokemusta aikaisemmista Naisten Valmiusliiton harjoituksista.
Kurssilaisia ei varusteta puolustusvoimien varusteilla.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi PikkuNASTA-harjoituksen suunnittelua ja toteutusta
sekä valmennetaan harjoituksen toimijoita johtotehtäviin. Kurssilla tutustutaan toimintaympäristöön ja viimeistellään harjoitusta.

1. Kurssin avaus (tavoitteet, esittelyt, yleisjärjestelyt ym.)
2. Maastontiedustelu
- Joukko-osaston esittely ja toiminta puolustusvoimien alueella
- Tutustuminen koulutuspaikkoihin ja alueeseen
- PikkuNASTA-harjoitukset ja ohjeistus
- Harjoituksen organisaatio ja toimijoiden tehtävät
3. Harjoituksen valmistelutilanne
- harjoituksen yleisohjelma ja ohjeet
- Toimistojen tilannekatsaus ja kurssisuunnitelmien/-ohjelmien esittely
- Harjoituskirjeen tarkistaminen ja valmistelu
- harjoituksen johtajan ohjeet
4. Toimiminen kurssinjohtajana
- Kurssijohtajan rooli ja merkitys sekä kurssinjohtajan opas
- Turvallisuussuunnitelma ja kriisiviestintäohje
5. Johtajan asema ja tilannejohtaminen
- Tilannejohtaminen, delegointi, päätöksenteko ja valvonta
- Viestintä ja vuorovaikutus
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
6. Kurssin päätös (palautekeskustelu ym.)

Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton. Osallistujille tarjotaan kahvi ja lounas. Osallistujat ovat MPK:n vakuuttamia kurssipaikalla.
Ilmoittautumisen voi peruuttaa seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Harjoituksen johtaja
Hanna Heikkilä
0500 483 819
sukansutkuttelija@gmail.com

Kurssia hallinnoi
Sauli Mäentausta
Valmiuspäällikkö
040 848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi