SYYS HUOVI23 Paikallispuolustus - taistelijan peruskurssi 1

Loading Loading...

Ajankohta 3.11.2023 - 5.11.2023
Aika 17.00 - 16.00
Kesto 3,0 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Säkylä
Ilmoittautumisaika 2.5.2023 9.44 - 19.10.2023 23.00


Tavoite

Taistelijan peruskurssilla 1
- koulutetaan uusimpien koulutusvaatimusten mukaisia paikallisjoukkojen taistelijan tietoja ja taitoja
- yhtenäistetään reserviläisten toimintatapoja riippumatta koulutustaustasta tai puolustushaarasta
- kehitetään maanpuolustustahtoa mahdollistamalla monipuolinen, vaativa ja palkitseva harjoittelu

Kurssin aikana koulutetaan yksittäisen taistelijan perustaitoja erittäin tiiviissä paketissa. Kurssia voi suositella jokaiselle reserviläiselle uuden oppimiseen, tietojen päivittämiseen tai vaikka perustaitojen harjoitteluun. Myös esimerkiksi naisten vapaaehtoista asepalvelusta harkitsevilla tai muutoin taistelijan perustaidoista ja sotilaallisesta toiminnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus viikonlopun aikana kartuttaa merkittävästi aiheeseen liittyvää osaamistaan.

Kurssin jälkeen kurssilainen:
Yleisen sotilaskoulutuksen osalta:
- Ymmärtää PAIKP perusrakenteen ja tärkeimmät tehtävät
- Tuntee yksittäisen taistelijan suorituskykyvaatimukset
- Tuntee pataljoonan komentajan asettaman pukeutumiskoodiston perusteet
- Osaa käyttäytyä ja viestiä olemuksellaan tehtävän edellyttämällä tavalla
- Tuntee taisteluvarustuksen kehäperiaatteen sekä osaa muokata taisteluvarustuksen A-, B-, ja C- kehän mukaisesti
- Osaa pakata henkilökohtaisen partiorepun

Rastikoulutusta annetaan seitsemällä eri rastilla:

Ase- ja ampumakoulutuksen jälkeen koulutettava:
- osaa rynnäkkökiväärin ampumakuntoon laiton, lataamisen, tähtäämisen ja laukaisemisen
- hallitsee henkilökohtaisen aseen käytön sekä sen huoltamisen
- hallitsee turvallisen aseenkäsittelyn perusteet, ml. käyttäjä- ja kouluttajatarkastus
Oppimista todennetaan ampumasimulaattoriluokassa.

Lääkintäkoulutuksen osalta:
-Ymmärtää yleisimmät estettävissä olevat kuolinsyyt taistelukentällä
- Ymmärtää, miksi jokaisen taistelijan on osattava antaa taisteluensiapua
- Ymmärtää, mikä on ainoa sallittu hoitotoimenpide tulen alla
- Ymmärtää erilaiset sotavammat ja vammamekanismit
- Osaa peruselintoiminnot ja niiden arvioinnin sekä mahdolliset häiriöt
- Osaa kiristyssiteen käytön
- Osaa huolehtia ilmateistä
- Ymmärtää ilmarinnan hoidon ja osaa ilmatiiviin sidoksen tekemisen
- Osaa pelastuspeitteen käytön
- Osaa ensisiteen käytön painesiteenä (raaja)

Viestikoulutuksen osalta:
- Ymmärtää PAIKP viestijärjestelyt
- Osaa ottaa käyttöön arjenvälineet PV konseptin mukaisesti
- Osaa käyttää PAIKP viestiperusteita (esimerkki/Harjoitus)
- Osaa ilmoittaa oman sijainnin MGRS menetelmällä 1:50000 kartalla
- Ymmärtää METHANE merkityksen sekä osaa laatia METHANE ilmoituksen

Räjähdekoulutuksen osalta
- Ymmärtää tavanomaisten räjähteiden aiheuttaman uhan
- Tuntee räjähteiden yleistunnistamisen periaatteet
- Tunnistaa räjähdevaarallisen alueen ja yleisimmät merkitsemistavat
- Osaa toiminnan kohdattaessa räjähde

Suojelukoulutuksen osalta:
- Tuntee suojelun uhkakuvat
- Tuntee yleisimmät taisteluaineet ja niiden vaikutukset
- Tuntee suojelutiedustelumenetelmät
- Tuntee toimenpiteet tärkeimmän kaluston ja elintarvikkeiden suojaamiseksi suojeluvaroituksessa
- Tuntee atropiini -ruiskeen käyttöperiaatteen sekä suojelulääkinnän
- Osaa yksilön ja joukon toimenpiteet suojeluvaroituksessa
- Osaa henkilökohtaiset toimenpiteet suojeluvaroituksessa ja hälytyksessä
- Osaa välittää suojeluhälytyksen
- Osaa esipuhdistamisen periaatteet sekä suojanaamarin pesun

Pioneerikoulutuksen osalta:
- Tuntee kevyen viuhkapanoksen ja kylkipanoksen ominaisuudet ja käyttöperiaatteet sekä varamiinoitteen käyttöperiaatteet
- Osaa asentaa kevyen viuhkapanoksen
- Osaa asentaa kevyen kylkipanoksen
- Osaa asentaa telamiinan ja toimia varamiinoitteen rakentajana

Panssarintorjuntakoulutuksen osalta:
- Ymmärtää paikallispataljoonan panssarintorjunnan periaatteet ja uhkakuvan
- Osaa 66KES88 käsittelyn, tähtäämisen, ampuma-asennot sekä laukaisun perusteet sekä osuu simulaattorilla 100m päähän rynnäkköpanssarivaunumaaliin
- Osaa 112RSKES APILAS käsittelyn, tähtäämisen, ampuma-asennot sekä laukaisun perusteet sekä osuu simulaattorilla 100m päähän panssarivaunumaaliin
- Osaa pariammuntamenetelmän sekä osaa lukea tuliasemakorttia

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu kaikille 18 vuotta täyttäneille. Erityisesti kurssi soveltuu paikallisjoukkoihin sijoitetuille tai niistä sijoitusta haluaville reserviläisille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneet oppimaan taistelijan perustaitoja.

Esitiedot

Kurssille hyväksymisestä tulee ilmoitus sähköpostilla, viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kurssilaisille jaetaan tarvittava vaatetus ja varustus. Omien varusteiden (esim. jalkineiden) käyttö on sallittu omalla vastuulla. Mikäli kengän kokosi on 36 tai pienempi ota varmuuden vuoksi maastokelpoiset jalkineet mukaan, koska puolustusvoimilla ei ole kuin rajoitetusti jakaa pieniä kokoja.

Yöpyminen tapahtuu kasarmilla yhteismajoituksena tuvissa.

Kurssilla riittää normaali fyysinen kunto.

Kurssilaiset on vakuutettu kurssin aikana.

Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla. MPK:n piirit viestivät osallistujille sähköpostilla, mm. kurssille hyväksymisestä ja mahdollisista muutoksista.

Kurssille osallistujan on kurssille saapumisen yhteydessä todistettava henkilöllisyytensä.

Kurssille haetaan puolustusvoimilta rinnasteisia KH-vuorokausia.

MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: Ohjeita osallistujalle.

Sisältö

Kurssi toimeenpannaan pienryhmien kohdekoulutuksena (rastikoulutus). Koulutusta on ulko- ja sisätiloissa.

Kurssille hyväksytyille lähetetään noin viikkoa ennen kurssin alkua sähköpostilla kurssikirje, jossa ohjeistetaan saapumista ja huomioitavia asioita. Muistakaa tarkistaa sähköpostinne.

Kurssi koostuu seuraavista moduuleista (rastit)
1. Yleinen sotilaskoulutus
2. Ase- ja ampumakoulutus 1
3. Lääkintäkoulutus 1
4. Viestikoulutus 1
5. Räjähdekoulutus 1
6. Suojelukoulutus 1
7. Pioneerikoulutus 1
8. Panssarintorjuntakoulutus 1

Osaamista voi syventää ja taitoja kartuttaa lisää osallistumalla myös muille koulutusohjelman kursseille (Peruskurssit 1-4). Kursseja ei tarvitse käydä järjestyksessä.

Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton.
Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.
Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse lounais-suomi@mpk.fi.

Koulutuspaikka

Porin Prikaati
Porilaistie 1
27800 Säkylä

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja:
Juha Juhola
juhola.juha@gmail.com

Kurssin hallinto:
Valmiuspäällikkö Markku Taalikka
markku.taalikka@mpk.fi