HÄMEEN ILVES 2023 Perustamiskeskuksen lääkintäkurssi

Loading Loading...

Ajankohta 22.9.2023 - 24.9.2023
Aika 9.00 - 17.00
Kesto 3 vrk
Kertausharjoituspäivät 3
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 24.5.2023 13.47 - 3.9.2023 14.00


Tavoite

PERK Lääkintäkurssin tavoitteena on, että sen käytyään reserviläiset ymmärtävät (osaavat) oman osaamisalueensa henkilöstön tehtävät.
Reserviläiset myös ymmärtävät (osaavat) omalla osaamisalueellaan vaadittavat tiedot ja taidot, sekä ovat kykeneviä aloittamaan soveltavan harjoittelun PV:n toteuttamissa harjoituksissa.

Kenelle kurssi soveltuu

HÄMEEN ILVES 2023 PERUSTAMISKESKUKSEN LÄÄKINTÄKURSSI on kohdistettu kurssi.
Kurssille ei voi hakeutua vaan Pirkanmaan Aluetoimisto kutsuu osallistujat.

PERK Peruskurssi suoritettu.
Paikallisen aluetoimiston esittämät ja hyväksymät reserviläiset, joilla on sijoitus tai jotka aiotaan sijoittaa PV:n ja Rajavartiolaitoksen (RVL) perustamiskeskuksiin.
Kurssista myönnetään kolme rinnasteista kertausharjoitusvuorokautta.

Esitiedot

Kurssi varustetaan Puolustusvoimien varusteilla. Kurssilaisille jaetaan sotilaan perusvarustus, jolla kykenee suoriutumaan kurssista (maastopuku m/05 ja tarvittava lisävarustus).

Sisältö

Tehtävänä on vastaa perustettavien joukkojen lääkärintarkastusten järjestämisestä ja PERK:n omasta lääkintähuollosta.

Lähiopetus luokkatilassa sekä Perustamiskeskuksessa.
- Perustettavien joukkojen lääkärintarkastuksista vastaaminen
- Perustettaville joukoille jaettavien lääkkeiden noutamisen ja jakamisen.
- Lääkintämateriaalin varastoinnin ja jakamisen järjestäminen.
- PERK:n lääkintähuollon järjestäminen
- Tilapäisten hoitotilojen järjestäminen ja niiden ylläpidon.
- Kenttähygienian käytännönjärjestelyistä ja valvonnasta vastaaminen yhdessä elintarvikealiupseerin kanssa.
- Mahdolliseen jatkotehtävään valmistautuminen.
- PERK:n omalle henkilöstölle järjestettävä lääkintäkoulutus.

Hinta

Kurssi on osallistujalle maksuton.
Kurssi sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin, ruokailut ja vakuutuksen.

Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.
Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse suoraan kurssin järjestävään piiriin.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Kimmo Topi
kimmo.topi@elisanet.fi

Kurssia hallinnoi
Valmiuspäällikkö
Sami Tyven
sami.tyven@mpk.fi