NASTA Tyyni 2023 Etä- ja verkkokoulutuksen kouluttajakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 22.9.2023 - 24.9.2023
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Raasepori
Ilmoittautumisaika 2.8.2023 13.00 - 21.8.2023 8.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat etä- ja verkkokoulutuksen kouluttajan työhön sekä koulutuksen rakentamisen ja suunnittelun perusteisiin. Kurssin suoritettuaan kurssilainen ymmärtää etä- ja verkkokoulutuksen toteuttamisen perusteet sekä osaa hyödyntää MPK Moodle järjestelmää.

Kenelle kurssi soveltuu

Henkilöille joilla on MPK:n kouluttajakoulutus taustalla tai ainakin niitä vastaavat tiedot.

Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta. Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.

Esitiedot

Osallistuja on:
- Tutustunut MPK:n kouluttajakäsikirjaan tai verkkokurssiin
- Osallistunut aikaisemmin MPK:n tai NVL:n koulutuksiin ja saanut ymmärryksen kouluttamisen perusteista.

NASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton valtakunnallisia, naisille kohdennettuja harjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Harjoitukseen osallistujat majoittuvat varuskunnan kasarmeissa yhteistuvissa, mikäli muuta ei mainita. Pesutilat ovat myös yhteiskäyttöisiä ja esim. suihkut voivat olla avoimia tiloja.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan erilaisiin oppimismalleihin, suunnitellaan ja harjoitel-laan Etä- ja verkkokoulutuksen toteuttamista sekä tutustutaan MPKMoodle -järjestelmään.

Oman etä- ja verkkokoulutuksen alustavan suunnitelman teko ja toteutuksen en-simmäiset vaiheet esimerkkiharjoituksin.
1. Kurssin aihe, tavoite ja kohderyhmä
- Ymmärrys ihmisten erilaisuudesta sekä oppimisen monimuo-toisuudesta
2. Etäkoulutuksen rakenteen suunnittelu ja kehittäminen
- Sisältö: harjoitukset, materiaalit (tekstit, kuvat, videot), testit, webinaarit, osallistujien palautteet, seuranta, ym.
3. Koulutuksen tuotanto ja materiaalien valmistaminen
- Verkkokoulutus portaalin hyödyntäminen oppimisessa, MPK Moodle
4. Harjoituksena: oman/yhteisen verkkokurssin alustava rakenne
- Aineistojen ja tehtävän luonti Moodleen

Hinta

Kurssi on osallistujalle maksuton.

Maksuttomilla kursseilla peritään 30 euron maksu, mikäli kurssille hyväksytty osallistuja peruu osallistumisensa määräajan umpeuduttua ilman pätevää syytä tai jättää saapumatta kurssille.
Ilmoittautumisen voi peruuttaa seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen.

Koulutuspaikka

Dragsvik
Raaseporintie 39
10640 Raasepori

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Outi Impivaara, puh. 040 5016569, outi.impivaara@oicon.fi
Kurssin varajohtaja Pälvi Myyry, puh. 045 6017626, palvi.myyry@gmail.com
Koulutuspäällikkö Mika Lilja puh. 050 543 2333, mika.lilja@mpk.fi