NASTA Tyyni 2023 Henkinen kriisinkestävyys_Kurssi täynnä

Loading Loading...

Ajankohta 22.9.2023 - 24.9.2023
Aika 9.00 - 15.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Raasepori
Ilmoittautumisaika 2.8.2023 9.00 - 14.8.2023 23.59


Tavoite

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja
- muistaa erilaisia oppimiaan vuorovaikutustaitoja
- ymmärtää, miten toimia erilaisissa kriisitilanteissa auttajana
- ymmärtää, miten analysoida kriisitilanteen jälkeen tapahtunutta.

Kenelle kurssi soveltuu

Sopii kaikille ja kaikenikäisille. Kurssi EI ole tarkoitettu parhaillaan akuuttia kriisiä läpikäyvälle. Kurssi on suunnattu naisille. Ikäraja osallistujille on 18 vuotta.

Esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton valtakunnallisia, naisille kohden-nettuja harjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Harjoituk-seen osallistujat majoittuvat varuskunnan kasarmeissa yhteistuvissa, mikäli muuta ei mainita. Pesutilat ovat myös yhteiskäyttöisiä ja esim. suihkut voivat olla avoimia tiloja.
Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia ter-veyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulu-tusta. Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kir-je, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.

Tarkoituksena on tutustuttaa kurssilaiset erilaisiin yksilöllisiin käyttäytymistapoihin kriiseissä ja vuorovaikutuskeinoihin, joiden avulla voi auttaa ja tukea kriisissä olevaa ihmistä.

Peruskoulutusta, ei ennakkovaatimuksia. Kurssin aikana liikutaan varuskunta- alueella ja jokainen kantaa oman materiaalinsa.

Sisältö

Tietoa erilaisista kriiseistä ja auttamismenetelmistä sekä eri toimijoiden rooleista tilanteissa. Aiheita käydään läpi esimerkkitapausten pohjalta ja samalla mietitään myös omaa käyttäytymistä ja jaksamista vapaaehtoisena auttajana. Koulutus on luentopainotteista, mutta voi sisältää harjoitteita toisen kurssin kanssa.

1. Kurssin avaus
2. Toimintaympäristö ja ajankohtaiset tapahtumat
3. Toiminta onnettomuuspaikalla
4. Henkinen tuki
5. Kriisin tunnistaminen
6. Auttajan jaksaminen
7. Yhteiskunnan / järjestöjen tuki
8. Kurssin päätös

Hinta

30,00 EUR + alv 0%
Osallistumismaksuun sisältyy muonitus, majoitus, suojavaatetus, vakuutus kurssipaikalla ja koulutus. Lotta Svärd-säätiö tukee harjoitusta.

Kursseilla peritään 30 euron maksu, mikäli kurssille hyväksytty osallistuja peruu osallistumisensa määräajan umpeuduttua ilman pätevää syytä tai jättää saapumatta kurssille.

Ilmoittautumisen voi peruuttaa seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen.

Koulutuspaikka

Dragsvik
Raaseporintie 39
10640 Raasepori

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Kati Pitkänen, puh. 050 300 7965, kapitkanen@gmail.com
Kurssin varajohtaja Sirkka Orre, puh.040 726 4776, sirkka.orre@msoynet.com
Koulutuspäällikkö Mika Lilja puh. 050 543 2333, mika.lilja@mpk.fi