Naton perusteet -verkkokurssi

Loading Loading...

Ajankohta 21.7.2024 - 15.12.2024
Aika 23.16 - 23.59
Kesto Opiskelu vähintään 60-90 minuuttia, jonka lisäksi lopputentti, jonka kesto enintään 60 minuuttia
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 14.3.2024 0.00 - 14.12.2024 23.59


Tavoite

Kurssin päämääränä on parantaa kansalaisten mahdollisuuksia ymmärtää Natoon liittyvää keskustelua.

Kurssin tavoitteena on, että kurssilainen ymmärtää Naton ydintehtävät ja Nato-jäsenyyden keskeiset vaikutukset Suomelle, sekä muistaa keskeiset perustiedot Natosta.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu kaikille Natosta lisää tietoa haluaville, sekä tämän aiheen osaamisensa mittaamisesta kiinnostuneille.

Esitiedot

Kurssille ei ole esitietovaatimuksia, vaan sille voi ilmoittautua kaikki MPK:n koulutuskalenteriin rekisteröityneet.

Sisältö

Nato-jäsenyydellä on merkittäviä vaikutuksia etenkin Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Naton jäsenenä Suomen puolustus sovitetaan osaksi Naton yhteistä puolustusta. Siksi on tärkeää, että jokainen tietää Naton perusteet.

Kurssin oppisisältönä on eOppivan Naton perusteet -kurssi, joka on jaettu kuuteen kappaleeseen:
- Mikä on Nato?
- Pelote ja puolustus
- Kriisinehkäisy ja -hallinta
. Yhteistyövarainen turvallisuus
- Poikkileikkaavat teemat
- Naton vaikutukset Suomelle

Kurssiin kuuluu tentti, jolla voi mitata omaa osaamistaan. Verkkotentin läpäistyään kurssilainen saa MPK:n todistuksen kurssin hyväksytystä suorittamisesta. Kurssilla on tarjolla myös linkkejä muihin laadukkaisiin Natoa käsitteleviin sivustoihin ja sanastoihin. EOppivan kurssilla mainitaan, että kurssin suorittaminen kestää n. 60-90 minuuttia, mutta kurssilaisilta saadun palautteen perusteella opiskeluun on syytä varata enemmän aikaa, jos oikeasti haluaa opetella asiat ja menestyä tentissä.

Kurssin opiskelualustana on vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tarpeisiin räätälöity, helppokäyttöinen oppimisympäristö MPKMoodle, jota käytetään ilman erillisiä tunnuksia oman MPK-kortin kautta.

Hinta

Kurssi on maksuton

Koulutuspaikka

Verkkokurssi

Yhteystiedot

Kurssia hallinnoi:
Erikoissuunnittelja Sami Hotakainen, sami.hotakainen@mpk.fi