ESMPP Kyberturvallisuuden jatkokurssi - perusjakso 1, kybertoimintaympäristön perusteet

Loading Loading...

Ajankohta 27.5.2024 - 5.8.2024
Aika 9.00 - 20.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 20.3.2024 12.00 - 13.5.2024 9.00


Tavoite

"Kyberturvallisuuden jatkokurssi - perusjakso 1" on ensimmäinen ja yhteinen osio kyberturvallisuuden jatkokursseja. Kurssilla perehdytään kybertoimintaympäristön perusteisiin.

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa yhdelle tai useammalle syventävälle jatkokurssille:
- NOC- tietoverkkojen toiminnan perusteet
- SOC - tietoverkkojen suojaamisen perusteet
- CMT - tietoverkkojen ja informaation poikkeamien hallinta

(syventävät julkaistaan piakkoin)

Kaikki nämä kurssit ovat ajallisesti limittäin toukokuu-elokuu 2024 aikana.

Tämän "perusjakso 1"-kurssin suoritettuasi:
- Tunnet tilannekuvan muodostamisen perusteita
- Ymmärrät mitä tarkoitetaan kybertoimintaympäristöllä
- Tunnet kybertoimintaympäristöön vaikuttavaa lainsäädäntöä
- Ymmärrät mitä tarkoitetaan jatkuvuudella
- Tunnet häiriötilanteiden hallintaa
- Tunnet operaatioturvallisuuden perusteita
- Sinulla on tarvittavat pohjatiedot syventäville jatkokursseille osallistumiseen

Tämän "Perusjakson 1" suoritettuasi voit hakeutua syventävälle jatkokurssille (tai useammalle),

Syventävän/-ien kurssien jälkeen voit hakeutua soveltavalle "Kyberturvallisuuden erikoiskurssille" joka pidetään syksyllä Pohjois-Suomessa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu kyber- ja tietoturvalliuudesta kiinnostuneille jotka halauvat oppia varautumaan ja toimimaan kyber- ja informaatioturvallisuuden häiriö- tai poikkeustilanteissa.

Kurssi on MPK:n sotilaallisia valmiuksia palveleva kurssi, jonka lakisääteisenä tehtävänä on tarjota "koulutusta, jossa koulutetaan menetelmiä tai välineitä koskevaa yksilön sotilaallista osaamista ja toimintakykyä sodassa tai muissa selkkauksissa toimimista varten".

Esitiedot

Kurssivaatimukset:
- Kyberturvallisuuden peruskurssit tai vastaavat tiedot ja taidot (tietokoneet, tietoverkot & turvallisuus)
- Tietokone & internet-yhteys
- PVMoodle käyttäjätili (www,pvmoodle.fi)

MPK valitsee osallistujat kurssille, mutta lain mukaan Puolustusvoimilla on oikeus kieltää henkilön osallistuminen MPK:n järjestämään koulutukseen ja toimintaan. SOTVA-koulutus on maksutonta sen suorittaville.

Sisältö

Kurssi jaettu osioihin jossa jokaisessa yksi tai useampi luento/tehtävä.
Kurssi antaa yleiskuvan MPK:n kyberkoulutuksesta, tilannekuvasta sekä kybertoimintaympäristöistä. Kurssilla käsitellään mikä on kybertoimintaympäristö sekä käsitellään perusasioita lainsäädännöstä, tietoturvauhkista ja varautumisesta. Lisäksi kurssilla paneudutaan kybertoimintaympäristöissä käytettävään sanastoon ja käsitteistöön.

Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu teoria, kokeet ja kurssin arvio/palaute.

Tämä kurssi on tarkoitettu itseopiskelukurssiksi, joka luo tarvittavan tietopohjan jatkokursseille osallistumiseen.

Kurssille hyväksytyille lähetetään tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Hinta

Koulutuspaikka

PVMoodle, Teams

Yhteystiedot

tuomas.hauvala@mpk.fi
kim.malmberg@mpk.fi