Sotilaspoliisitoiminnan perusteet -verkkokurssi

Loading Loading...

Ajankohta 29.5.2024 - 15.12.2024
Aika 11.54 - 23.59
Kesto 4-5 tuntia sisältäen lopputentin
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 26.3.2024 0.00 - 14.12.2024 0.00


Tavoite

Sotilaspoliisitoiminnan perusteet -verkkokurssin tavoitteena on antaa kurssilaisille paremmat valmiudet osallistua MPK:n Sotilaspoliisi (SPOL) koulutusohjelman mukaisille perus- ja jatkokursseille.

Verkkokurssin tavoitteena on esitellä sotilaspoliiseille tyypillistä taisteluympäristöä, tehtävänkuvaa ja näiden asettamia vaatimuksia yksittäiselle taistelijalle.

Verkkokurssin jälkeen kurssilainen muistaa:

- Sotilaspoliisilta vaadittavat ominaisuudet ja osaaminen
- Turvallisen aseenkäsittelyn perusperiaatteet
- Sotilaspoliisien toimintaympäristön erityispiirteet
- Sotilaspoliisien yleisimmät tehtävätyypit
- Sotilaspoliisien toimintaa ohjaavan keskeisimmän lainsäädännön ja ohjeistuksen

Kenelle kurssi soveltuu

Sotilaspoliisikoulutusohjelman perus- ja jatkotason kursseille osallistuville kurssilaisille, sekä muille sotilaspoliisitoiminnasta kiinnostuneille henkilöille.

Esitiedot

Kurssi toteutetaan MPKMoodle -verkkokurssina.

Sisältö

Verkkokurssi koostuu neljästä osiosta:

- Toimintaympäristön kuvaus
- Sotilaspoliisin tehtävät
- Toimintaa ohjaava lainsäädäntö
- Sotilaspoliisi-koulutusohjelma


Tämä verkkokurssi sisältää lopputentin, jonka hyväksytty suorittaminen on edellytys kurssin läpäisemiselle ja kurssitodistuksen lataamiselle.

Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton

Koulutuspaikka

Verkkokurssi

Yhteystiedot

MPK Keskustoimisto
koulutus@mpk.fi